2.5.2022

16 välfärdsområden är med i Tiera-nätverket – fler än 380 ägare


Antalet ägarkunder i Tiera har i början av året uppgått till fler än 380, och redan 16 av de nya välfärdsområdena är med.

Av de nya välfärdsområdena har Kajanalands, Mellersta Nylands, Östra Nylands och Birkalands välfärdsområden fattat beslut om Tieras ägarskap i början av år 2022. Nu har även Mellersta Finlands, Mellersta Österbottens, Egentliga Finlands och Norra Savolax välfärdsområden gått med i Tiera-nätverket. Sammanlagt är alltså redan 16 välfärdsområden med.

– Beredningen av välfärdsområdena framskrider i mycket olika takt i områdena. Tiera stöder välfärdsområdena både i att starta upp verksamheten och att säkerställa kontinuiteten av tjänster. Våra färdigt konkurrensutsatta lösningar samt tjänster som redan konstaterats vara bra i kommunalsektorn stöder snabbt byggande, säger Tieras direktör Kari Hyvönen.

Så här har välfärdsområdena redan utnyttjat de nationella, färdigt konkurrensutsatta tjänsterna:

Administration, ekonomi och stödtjänster:

Ledarskap och kompetens:

Välfärdstjänster och service som ges hemma:

IKT-lösningar som stödjer välfärdstjänsterna

IKT-tjänster:

Förändring görs tillsammans! Ta kontakt så ska vi se hur vi skulle kunna hjälpa även er att genomföra förändringen. Bekanta dig med vår servicehelhet som är riktad till välfärdsområden >>

Läs även varför det är bra för välfärdsområden att utnyttja beprövade social- och hälsovårdslösningar (på finska).