MOBIL HEMTJÄNST

Resurshantering och verksamhets-planering inom hemtjänsten

Tiera Mobil Hemtjänst  innehåller ett  resursplaneringssystem för att hantera och samordna tjänster, personal som gör hembesök samt kunddata effektivt och i realtid. Systemet ger mer tid för det egentliga vård- och kundarbetet  och  arbetsbelastningen fördelas jämnare mellan de anställda.  Mängden administrativt arbete minskar, och användningen av tungrodda och föråldrade system försvårar inte vardagen. 

Tiera Mobil hemtjänst underlättar för äldre att bo hemma så länge som möjligt och minskar därmed behovet av kommunal institutionsvård.  

Mobil hemtjänst tilläggsmodul Familjekommunikation är en säker elektronisk tjänst som underlättar kommunikationen mellan klienternas anhöriga och vårdpersonalen. Tjänsten gör det möjligt för vårdpersonalen att kommunicera information om klientens hälsa och vardag till familjemedlemmar. 

Tjänsten samlar in data från integrerade system  om kundernas dagliga vårdbehov och vårdarnas skift och kompetenser. Tjänsten kopplar vårdarna som är i tjänst till  klienter som behöver  vård. Optimeringsverktyget optimerar dagens arbetsordning för de anställda.  

Blev du intresserad?
Kontakta oss.

Kati Penttilä

Affärsdirektör, Välfärdstjänster

Våra kunders berättelser

Hemtjänstens resursplaneringssystem i realtid frigör tid för kundarbete

Borgå ville ha en lösning som gör att våra arbetstagare kan ägna ännu mer tid åt själva kundarbetet.

Åbo utökar användningen av systemet för servicesedel och köpt service

I Åbo har PSOP-systemet visat sig minska pappershanteringen avsevärt. Efter acklimatiseringsfasen tycker både stadens anställda och tjänsteleverantörerna om att använda systemet.

PSOP gör det möjligt att implementera valfrihet i Päijänne-Tavastland

Parasta palvelua-verksamhetsmodellen och systemet för servicesedel och köpt service som den stöder stöder PHHYKY:s strategi för att implementera valfrihet för kunderna.