Tiera

Stöd för organisations- och förändringsledningen

Genomför ändringar i en föränderlig verksamhetsmiljö

Verksamhetsmiljön i kommuner och regioner förändras och verksamheten behöver ständigt utvecklas. Vi erbjuder förändrings- och projektledningsspecialister för att hjälpa till med genomförandet av både stora och små förändringar.

Syftet med konsulttjänsterna inom organisationsledning är att stödja kunderna i ledningsreformen. Viktiga teman är konceptet för utveckling av kundrelationer och tjänstehantering.

I konceptet definieras tjänsteprocesser utifrån medborgarens perspektiv över branschgränserna och på ett sådant sätt att beslutens effekter beaktas på lång sikt. Inverkan av proaktiva tjänster på individer sträcker sig ofta långt in i framtiden, under flera år och till och med årtionden. Organisationerna måste anpassa sina servicenät och tjänster till den framtida efterfrågan på tjänster.

Våra konsulter hjälper våra kunder att utarbeta modeller för:

  • hur man kan förutspå och påverka efterfrågan på tjänster
  • hur man kan mäta och schemalägga tjänster korrekt
  • hur verksamhetens operativa effektivitet kan förbättras

Inom organisationsledningens operativa tjänster använder Tiera Lean-filosofin bland annat för att effektivisera de administrativa processerna. På detta sätt involverar man de viktigaste medarbetarna i kundorganisationen i att identifiera flaskhalsar och onödigt arbete för att förbättra processerna från början till slut och förbättra kundupplevelsen.

Blev du intresserad?
Kontakta oss.

Jaana Siitari

Ledningsexpert, Projektledning och experttjänster