TIERA VESSELI

Tjänstehelhet för småbarnspedagogik

Tiera Vesseli är en tjänst för att organisera småbarnspedagogik. Tiera Vesseli -tjänsten består av ett resursplaneringssystem, en mobilapplikation för olika användarroller och Tieras integrationsplattform. Centraliserad servicehantering och tjänstens Service Desk stödjer de kommunala administratörerna.

Vesseli-tjänsten är en helhet i utveckling med nya inriktningar som rapportering och datahantering. Huvudtanken med Tiera Vesseli är att rationalisera, uppdatera och utveckla daghemmens tjänster och frigöra personalens tid för kärnuppgifter och interaktion med barnen.

Blev du intresserad?
Kontakta den kundansvariga i ditt område >>

Tjänstehelhet för småbarnspedagogik omfattar:

 • barnens närvarouppföljning
 • hantering av barnens vårdtider
 • elektronisk kommunikation
 • barnets plan för småbarnspedagogik
 • elektroniska enkäter (utflykter, semestervårdsbehov osv.)
 • ansöknings-, uppsägnings- och andra blanketter
 • hantering av vänteplatser
 • investerings- och betalningsbeslut
 • elektronisk uppföljning av personalens arbetstid
 • kostnads- och tidsrapportering i realtid för familjedagvårdare
 • ledningens vyer och rapporter
 • integrationer med kundens skiftplanering, fakturering och lönehantering samt t.ex. färdiga Varda-, Koski-, FPA och VTJ-integrationer.

Systemet är hårdvaraoberoende. Vesseli är alltid tillgängligt på en mobil enhet och anteckningar kan registreras i realtid. All daglig information kan registreras i tjänsten, vilket gör att man undviker att lista saker på separata lappar, till exempel, och från dem vidare till datorn. Informationen loggas i systemet i ett lättanvänt, analyserbart, statistiskt och rapporterbart format.

För ledningen av småbarnspedagogiken är resursplaneringssystemet ett effektivt verktyg för ledning, uppföljning och planering av tjänstehelheten. Det kan till exempel användas för att anpassa skiftplaneringen till verkliga vårdbehov.

För personalen är det ett mobilt verktyg som effektiverar hanteringen av vardagen samt ökar säkerheten, samspelet och informationsflödet. Barnens elektroniska närvarodata frigör värdefull tid för pedagoger för verklig interaktion. Samtidigt ökar säkerheten för barn, eftersom personalen i den mobila enheten alltid har aktuell information till exempel livsmedelsallergier och personer som får hämta barnet.

Lösningen innehåller även en mobilapplikation för vårdnadshavare, så att det till exempel är enkelt att svara på meddelanden och meddela behov av vårdtid oavsett tid och plats och att småbarnspedagogikens anslagstavla alltid är tillgänglig.

Mervärdet av Tiera Vesseli för kommunerna i tjänstehelheten för småbarnspedagogik:

 • Moderna verktyg för vardagliga aktiviteter från dagischef till vårdnadshavare
 • De funktionella komponenternas moduläritet och plattformens transparens gör det möjligt att skräddarsy servicepaketet till kommunen
 • Att upprätthålla integrationer via Tieras integrationsplattform är enkelt och effektivt.
 • Spara resurser och tid i tjänsteupphandling, underhåll och utveckling
 • Utveckling och centraliserad leverantörshantering möjliggör utveckling enligt kommunernas behov och ett gemensamt forum för branschens utveckling
 • Produktionsklar produkt och modern teknik för omedelbar användning

Tiera kommer att fungera som systemleverantör inom fostran och undervisning i det framtidsorienterade DigiOne-projektet. Syftet med DigiOne-samarbetet är att skapa en nationell digital tjänsteplattform som sammanför lärande- och utbildningstjänster. Eftersom undervisning och fostran är kopplade till varandra på flera olika områden, förbereder vi oss för gränssnitt som behövs i framtiden i Vesseltjänsten, både för statliga databaser och mellan kommunens egna system. På så sätt kan man sömlöst integrera systemen för undervisning och fostran med varandra.

Blev du intresserad?
Kontakta oss.

Kati Penttilä

Affärsdirektör, Välfärdstjänster

DigiOne

Vi är involverade i DigiOne-projektet tillsammans med sju städer. Vi bygger ett nytt ekosystem för inlärning, samt en digital serviceplattform för utbildning, undervisning och särskilt för eleven, som alla villiga kommuner kan ansluta sig till efter projektperiodens slut 2024.