Tiera Hallinnon palvelut

Affärssystem Tiera ERP

Heltäckande ledarskapsverktyg

Tiera ERP är ett omfattande ledningsverktyg som förenklar och påskyndar verksamhets- och ekonomiprocesserna samt styrningen av dem.

Tiera ERP är en SAP-affärssystem utvecklad för de krävande och mångsidiga behoven hos kommunala organisationer. Det förenklar, rationaliserar och påskyndar processerna inom ekonomi och operativ förvaltning och gör det enkelt och smidigt att genomföra exempelvis redovisning, ekonomisk förvaltning och kostnadsanalys för tjänsteleverantörens och producentens behov.

Ett färdigt konkurrensutsatt system

Tiera ERP-systemet är redan konkurrensutsatt för användning av alla Tiera-kunder. Införandet av ERP underlättas av Tieras starka systemkompetens och en förståelse för våra ägarkunders driftmiljöer och de processer som stödjer dem. Vi hjälper och vägleder effektiv implementering och användning av systemet genom utbildning.

Sisältöä ei voida näyttää.

Et ole sallinut evästeitä, joita tarvitaan tämän sisällön näyttämiseen. Salli Markkinointi-evästeet evästeasetuksissa nähdäksesi sisällön.

Muuta hyväksyntääsi

Kostnadsfördelar genom gemensam utveckling

Tiera ERP- affärssystemet är flexibelt och skalbart: det består av olika ekonomiska och operativa moduler som kan läggas till enkelt och snabbt efter föränderliga behov. Tjänsten är lämplig för kommuner, städer och landskap samt för nya välfärdsområden som skapats genom social- och hälsovårdsreformen. Alla organisatoriska enheter i en stads- eller landskapsgrupp samt i välfärdsområden kan använda samma system.

Våra kunder deltar i utvecklingen av systemet och drar därmed nytta av den erfarenhet och kunskap som följer med det egna arbetet. Kostnadseffektiviteten i den gemensamma utvecklingen ökar genom att Tiera ERP är en enhetlig tjänst: våra kunder i hela Finland använder samma processer eller processvariationer i systemet. Detta gör införandet av tjänsten förnuftigt för både stora kommuner och små organisationer, som kan ha svårt att investera ensamma i ERP-systemet utan fördelarna med gemensam utveckling. Genom gemensam utveckling levererar Tiera ERP de senaste digitala tjänsterna till våra ägarkunder i alla storlekar.

Blev du intresserad?
Kontakta oss.

Vesa Heinälä

Affärsdirektör, Lednings- och administrationstjänster