Tiera

Personalförvaltning – Tiera ERP HR

Konsoliderar processer och möjliggör centraliserad förvaltning

Tiera ERP HR integrerar de olika processerna för personalförvaltning och möjliggör deras centraliserade hantering, från skapandet av ett anställningsförhållande till analys och rapportering av HR-data.

Tiera ERP HR är redan konkurrensutsatt för Tieras ägarkunder

Personalförvaltningen med sina lagstadgade arbetsbeskrivningar och praktiska uppgifter är en bred domän som kräver ett brett spektrum av färdigheter och berör varje anställd, med utgångspunkt i personalplanering och rekrytering. Personalförvaltningen stödjer medarbetare och chefer med exempelvis utbildning. Den har också en viktig roll för att utveckla välbefinnandet på arbetsplatsen.

Tiera Personalförvaltnings automatiserade lösning täcker alla processer i anställningens livscykel, från skapandet av ett anställningsförhållande till analys och rapportering av HR-data. Helheten för skapande av anställningsförhållanden integrerar de olika processerna och möjliggör deras centraliserade hantering. Lösningen omfattar ärendehantering och möjliggör därmed snabb och felfri dataöverföring.

Lösningens fördelar

Automatiserad, tillförlitlig och problemfri databehandling börjar för varje anställd när anställningsförhållandet skapas med hjälp av ett elektroniskt formulär. All information ackumuleras under arbetsåren i en lättillgänglig form och till exempel kan anställningsavtalet skrivas ut direkt från serviceportalen.

Kompetensutveckling är en central del av Tiera Personalförvaltning. Den omfattar till exempel kompetensprofiler för individer, kompetensunderhålls- och utvecklingssamtal samt personalutvecklingsformulär.

Efter att ha identifierat kompetensbehovet kan personen anmäla sig till kursen och de genomförda kurserna kommer att registreras i den enskilda personens utbildningshistorik. Chefen kan antingen godkänna eller förkasta kursen. Du kan också anmäla dig till externa kurser via serviceportalen. Resehantering, en av de viktigaste och mest välanvända funktionerna i den automatiserade lösningen, kommer att hjälpa till med utbildnings- och andra resekostnader.

Lösningens analys- och rapporteringsverktyg har fått mycket bra feedback från kunderna. Den innehåller omfattande rapporterings- och dataanalysfunktioner och ger enkel tillgång till standardrapporter samt skräddarsydda rapporter.

Exempel på automatiserade möjligheter i personalförvaltningen

 • personens grundläggande uppgifter och underhållsprocesser
 • parallella anställningar
 • processer under anställningens livscykel
 • elektroniska blanketter
 • arbetsflödeskontroller
 • registrering av frånvaro
 • kompetenselement och kompetensmätare
 • personernas kompetensprofiler
 • processer och arbetsflöde för mål- och utvecklingssamtal
 • hantering av resekostnader
 • resesekreterarfunktion
 • ersättning av kostnader

Blev du intresserad?
Kontakta oss.

Vesa Heinälä

Affärsdirektör, Lednings- och administrationstjänster