Tiera

Tiera 365

Moderna lösningar för den digitala arbetsmiljön

Tiera 365 är ett modernt, realtidsbaserat och säkert programvarupaket som har konkurrensutsatts för kommunala aktörer. Förutom Microsofts M365-produktsortiment ingår marknadsledande lösningar för informationssäker kommunikation (Tiera Turva).

I takt med att arbetslivet blir mer oberoende av tid, plats och utrustning behöver kommunerna också verktyg och program som lämpar sig för varje arbetsroll och digital arbetsmiljö. Kommunikationen mellan människor blir mer och mer dynamisk och e-post blir ett bakgrundssystem. Med Tiera 365 kan kommunala organisationer enkelt definiera verktyg och tjänster som lämpar sig för olika personer och roller och på så sätt undvika bl.a. onödiga licenskostnader.

Experttjänster hjälper till att frigöra tjänsternas fulla potential

Microsofts lösningar utvecklas och förnyas snabbt. Tillsammans med leverantörspartnerna Atea och Innofactor erbjuder Tiera mångsidiga och produktiva experttjänster som hjälper kommunerna att utnyttja potentialen i hela Microsofts tjänstepaket i den egna organisationen.

Blev du intresserad?
Kontakta oss.