Tiera

ADMINISTRATIVA TJÄNSTER

Tjänster till stöd för digitalisering av den offentliga sektorn

Lagstiftning, teknisk utveckling och medborgarnas förändrade behov ökar kraven på de offentliga förvaltningarnas elektroniska verksamhetsmiljöer.

Kraven kan enkelt uppfyllas med tjänsterna Tiera Ärendehantering och Tiera Elektronisk arkivering. De gör det möjligt för våra kunder att digitalisera transaktioner, ärendehantering och arkivering. Molntjänsterna skalas för att möta behoven hos organisationer av olika storlek och är också snabba att implementera.

Administrativa tjänster minskar avsevärt den tid det tar att bearbeta information och förbättrar därmed effektiviteten i processerna och verksamheten för administration och beslutsfattande. Tiera Ärendehantering och Tiera Elektronisk arkivering fungerar sömlöst tillsammans. Tjänstehelheten är i detta fall en heltäckande och driftskompatibel lösning för att hantera livscykeln för alla typer av information i organisationen och för digitalisering av ärendehanteringsprocesser.

Blev du intresserad? Kontakta oss.

Vesa Heinälä

Affärsdirektör, Lednings- och administrationstjänster

Läs mer om tjänsterna

Elektronisk arkivering ikoni

Elektronisk arkivering

Tiera Elektronisk arkivering är en tjänst för elektronisk lagring av dokument. Den automatiserar och underlättar dokumenthanteringen och lägger grunden för digitalisering av administrativa processer.

Ärendehantering ikoni

Ärendehantering

Tiera Ärendehantering är en lösning för digitalisering av administrativa ärendehanteringsprocesser. Tjänsten påskyndar och effektiviserar administrativa processer och beslutsprocesser.