28.1.2022

Atea Finland Oy har valts till leverantörspartner för Tiera Verkkokauppa plus

Tiera konkurrensutsatte ramavtalet för Tiera Verkkokauppa plus 2021 och till leverantörspartner har nu valts Atea Finland Oy. Ramavtalet ska undertecknas så fort som möjligt och anskaffningarna kan inledas omedelbart efter undertecknandet. Det totala värdet av ramavtalet för avtalsperioden är 600 miljoner euro.

Tiera Verkkokauppa plus -ramavtalet har konkurrensutsatts särskilt för användning av de nya välfärdsområdena, men även för andra kommunala aktörer. Ramavtalets produkt- och tjänstesortiment täcker de olika branschernas behov av IKT-utrustning, programvara och tjänster på ett mycket mångsidigt sätt. I sortimentet ingår skräddarsydda helhetslösningar och ett brett utbud av både välfärds- och utbildningsteknik, säger Tuija Manninen, affärschef på Tiera.

I upphandlingen ägnades särskild uppmärksamhet åt partnerns omfattande IT-kompetens och leveransförmåga. I ramavtalet konkurrensutsattes bland annat en professionell stödmodell, där t.ex. yrkespersoner inom hemtjänsten kan kontakta utrustnings- och lösningssupporten dygnet runt. Ramavtalet innehåller också en liknande stödmodell för skolelever.

Tjänsten har utvecklats enligt önskemål från kommuner och välfärdsområden

Tiera Verkkokauppa plus erbjuder ett brett utbud av IKT-utrustning, tjänster och programvara till kommuner och välfärdsområden, färdigt konkurrensutsatta inom ett enda avtal. Ramavtalet underlättar leverantörs- och avtalshantering samt planering och samordning av totallösningar inom kommuner och välfärdsområden.

Tiera Verkkokauppa plus har utvecklats i enlighet med önskemålen från de kommunala aktörerna och välfärdsområdenas förberedande organ. Förutom ett brett utbud av produkter och tjänster kan vi erbjuda mycket konkurrenskraftiga priser för hela avtalsperioden, eftersom prissättningen baseras på realtidskonkurrens mellan utrustningsleverantörer och partihandeln samt kontinuerligt konkurrensutsatt upphandling. Olika produktgrupper har även täckningsgränser som leverantören inte får överskrida under avtalstiden, säger Manninen.

Modeller och certifieringar för hållbar utveckling krävdes också av den valda partnern. Tiera Verkkokauppa plus vill stödja målen för hållbar utveckling hos Tieras ägarkunder.

– Vi är redo att betjäna våra kunder. Vi har nu ett mycket bra koncept tillgängligt och ser fram emot att samarbeta med våra kunder och den utvalda partnern Atea. Vi upplever ett starkt förändringsår inom det kommunala området och vår nya tjänst stödjer både kommuner och välfärdsområden i genomförandet av förändringen ur ett upphandlingsperspektiv.

Enligt ramavtalet är det bara de som har uttryckt intresse inom tidsfristen som kan dra nytta av ramavtalet. Anslutningsavtalen kommer att skickas till dem som har uttryckt sitt intresse så snart som möjligt.

Tuija Manninen

Affärsdirektör, IKT-lösningar