Tiera

Tiera puhe+data

Flexibla teleoperatörstjänster för kommuner och välfärdsområden

Tiera puhe+data ger kommunerna och välfärdsområdena omfattande och flexibla teletjänster som redan har konkurrensutsatts.

Kommunaktörer som deltar i ramavtalet kan utnyttja mobiltelefonnätets abonnemangs-, trafik- och mobildatatjänster samt andra teletjänster som kompletterar deras användning.

Tiera puhe+data-ramavtalet omfattar:

  • Mobiltelefonnätets abonnemangs-, trafik- och mobildatatjänster
  • Växelsystem och växeltjänster
  • Tillgänglighetstjänster (inkl. numrering)
  • Kundtjänstlösningar och rapportering
  • Samtalsförmedlingstjänster
  • Tilläggstjänster: expertarbete, faxtjänster, grupp-SMS, telekonferens och verifierad  rösttjänst

Tiera puhe+data-tjänsterna är flexibla i förhållande till organisationens behov och kundernas storlek. Bland de rollbaserade tjänstepaketen finns alternativ för olika användare: allt från grundläggande tjänster till användarpaket på en mer krävande nivå. Tjänsten utvecklas aktivt tillsammans med ramavtalspartnern DNA och det kommer till exempel att finnas standardiserade helheter för olika kommunala organisationer.

Varför Tiera puhe+data?

  • Konkurrenskraftiga priser, bl.a. 5G-abonnemang
  • Inget behov av egna tidskrävande anbudsförfaranden
  • Kan användas tillsammans med Tiera Nätbutik
  • Tieras experter hjälper till att bygga ett lämpligt, fungerande och kostnadseffektivt paket för organisationen utifrån den redan konkurrensutsatta helheten.

Tiera puhe+data för välfärdsområden

Tiera konkurrensutsätter också Tiera puhe+data -tjänsterna för välfärdsområden. Konkurrensutsättningen genomförs som ett dynamiskt upphandlingssystem (DPS) och välfärdsområdena har en flexibel möjlighet att utnyttja avtalet under hela dess löptid. Vid konkurrensutsättningen har särskild hänsyn tagits till välfärdsområdenas behov och regionala skillnader. För att implementera teleoperatörens tjänster och starta mini-konkurrensutsättningen, vänligen kontakta oss via e-post på hankinnat(@)tiera.fi.

Läs också om kompletterande tjänster

Tiera Verkkokauppa

Tiera 365

Tiera Turva

Administrativa tjänster

Blev du intresserad?
Kontakta oss.

Tuija Manninen

Affärsdirektör, IKT-lösningar