Tjänster för kommuner och välfärdsområden

Tieras serviceområden

Kommuner och välfärdsområden överväger aktivt att effektivisera verksamheten, utveckla tjänster och digitaliseringsmöjligheter.

Som vår ägarkund får du färdigt konkurrensutsatta, högklassiga och standardiserade IKT-, digi- och konsulttjänster för att stödja en smidig vardag och utveckling av verksamheten. Låt oss tillsammans bygga framtidens kommunala tjänster!

Plattformstjänster

Genom serviceplattformen kan kommuner och framtida välfärdsområden erbjuda de bästa tjänsterna till kommuninvånarna, samtidigt stärka möjligheterna för näringslivet i det egna området och öka vitaliteten och konkurrenskraften.

IKT-utläggningstjänster

Säkerställ IKT:s roll för att uppnå organisationens strategiska mål genom att lägga ut IT-funktionerna på en inhouse-aktör specialiserad på IKT-tjänster.

Lösningar för organisation och ledning

Tiera ERP är en affärssystem utvecklad för de krävande och mångsidiga behoven hos kommuner, städer,…

Administrativa tjänster

Digitaliseringen av förvaltningen automatiserar, påskyndar och underlättar bearbetningen av information och beslutsprocesser för den offentliga förvaltningen.

Social- och hälsovårdstjänster

De pågående förändringarna kräver en omfattande planering av verksamheten och IKT. Tieras färdiga lösningar och experter inom social- och hälsovården hjälper kommunerna att förändra sin verksamhet och hjälpa dem i deras förberedelser för social- och hälsovården.

Tjänster för utbildning och undervisning

Digitala inlärningstjänster underlättar genomförandet av läroplaner och stöder framtida inlärning.

IKT-lösningar

IKT-lösningarna underlättar och effektiviserar organisationernas verksamhet och anpassas efter behov. Tjänsterna ger dagliga verktyg till både IKT-enheter och hela organisationer.

Tiera Verkkokauppa

Tiera Verkkokauppa är en flexibel upphandlingskanal för alla nödvändiga IKT-enheter och program och tjänster, färdigt konkurrensutsatta till konkurrenskraftigt pris.

Smart City

Smarta och användarvänliga samt lättillgängliga Smart City-tjänster möjliggör en smidig vardag för invånare, företag och andra organisationer.

Expert- och konsulttjänster

Genom experttjänsterna får du hjälp av yrkespersoner inom IT-administration och förändringsledning som stöder din organisations verksamhet och utveckling.

Utveckling av kommunala organisationers verksamhet och tjänster

Som vår ägarkund får du tillgång till konkurrensutsatta, högklassiga och standardiserade IKT-, digi- och konsulttjänster för att stödja en smidig vardag och utvecklingen av verksamheten.
Ansvarar du för ledningen av den kommunala organisationen?

Ansvarar du för ledningen av den kommunala organisationen?

Utvecklar du den kommunala organisationens IKT-miljö och -tjänster?

Utvecklar du den kommunala organisationens IKT-miljö och -tjänster?

Bygger du framtidens hälso- och sjukvårdstjänster?

Bygger du framtidens hälso- och sjukvårdstjänster?

Ansvarar du för att utveckla undervisningstjänster?

Ansvarar du för att utveckla undervisningstjänster?

Gå med i Tiera-nätverket

Vi är ett företag som ägs av mer än 350 kommunala organisationer. Vår in-house-verksamhetsmodell möjliggör direktupphandling från Tiera. Våra ägarkunder drar nytta av både gemensam köpkraft och utvecklingsarbete.

Håll dig ajour! Beställ vårt finsksprågika nyhetsbrev.