Tiera

Tiera Cybersäkerhetstjänster

För bekämpning av datasäkerhetshot och utveckling av säkerhet

Tiera Cybersäkerhetstjänster omfattar ett omfattande utbud av informationssäkerhets- och dataskyddslösningar och experttjänster. Tjänstepaketet är utformat för att hjälpa till i kampen mot cyberhot mot den digitala servicemiljön och i utvecklingen av säkerheten.

Tiera Cybersäkerhetsstjänster-paketet

Cybersäkerhetsövning

Som en del av vår beredskap och riskhantering erbjuder vi två av de främsta internationella tekniska cybersäkerhetsövningarna som genomförs i samarbete med Jyväskylä yrkeshögskola.

 • Övning 1: Teknisk utredning om cyberattacker JYVSECTEC i RGCE Cyber Arena-miljön
  • En teknisk cyberövning på två dagar för att öva processen och förfarandena, där deltagaren kommer att spela en fördefinierad roll. Övar deltagarna att som ett team undersöka hanteringen av en attack som redan har inträffat. Utvecklar färdigheterna i grundläggande avvikelsehantering och digital kriminalteknik.
 • Övning 2: Uppleva och hantera en cyberincident JYVSECTEC i RGCE Cyber Arena-miljöns cyberattack
  • En tekniskt simulerad operativ cyberövning där deltagaren agerar i en fördefinierad roll inom en krisgrupp för hanteringen av en cyberavvikelse. Utbildar deltagare i lednings- och ledningsgruppsaktiviteter vid cyberincidenter. Hjälper till att bättre förstå framstegen inom tekniskt utredningsarbete.

Tiera SIEM & SOC tjänstehelhet

Med hjälp av övervakning och tjänster för informationssäkerhet kan du förbättra din organisations förmåga att upptäcka cyberattacker och samtidigt uppfylla kraven i bl.a. lagen om informationshantering samt dataskyddslagstiftningen.

 • Hantering av loggar och informationssäkerhetshändelser (SIEM) och informationssäkerhetsövervakning 24/7 (SOC) är en tjänstehelhet som är särskilt utformad för kommunernas behov. Tjänsten produceras helt i Finland och anpassas efter organisationernas storlek och behov.
 • Incidenthanteringstjänst (Incident Response) kompletterar SIEM & SOC-tjänsten. I händelse av en cyberattack hjälper den till att hantera avbrottet och normalisera situationen, samt vid behov att genomföra utredningar på kriminalteknisk nivå.

Viktiga fördelar med tjänstepaketet:

 • Hjälper till att identifiera och reagera på avvikelser
 • Tillhandahåller marknadsledande, färdigt konkurrensutsatta informationssäkerhetstjänster på ett kostnadseffektivt sätt till både små och stora kommuner
 • Hjälper till att uppfylla olika myndighetskrav i anslutning till informationssäkerhet
 • Ger kommunala kunder en pålitlig informationssäkerhetspartner med nödvändig expertis och tillräckliga resurser
 • Tillsynen produceras som en tjänst och dess genomförande kräver inte egna investeringar eller betydande resurser för kommunen
 • Tjänsterna anpassas flexibelt och kostnaderna uppkommer endast i enlighet med den reserverade tjänstekapaciteten

Experttjänster:

Tjänster för att förstå den övergripande bilden av informationssäkerhetsberedskap, effektiv och omfattande ledning och kontinuerlig utveckling av informationssäkerhet och dataskydd:

Konsulttjänster för informationssäkerhet och dataskydd för att identifiera, utveckla och upprätthålla den nuvarande nivån på administrativ informationssäkerhet och dataskydd.

Testtjänster, såsom extern och intern penetrations- eller inbrottstester, där säkerheten för informationssystem, nätverk och webbapplikationer sätts på prov av cybersäkerhetsexperter.

Informationssäkerhetsutbildning – allmän, administrativ utbildning i daglig informationssäkerhet, vid behov också skräddarsydd för kunden.

Läs också om kompletterande tjänster

Tiera Turva

Tiera 365

Tiera Seesam – Nyckellös dörröppning

Blev du intresserad?
Kontakta oss.