Tiera

Applikationsstöd

Underhålls- och stödtjänster för kommunala applikationer

Det finns hundratals olika applikationer och system i kommuner och städer, vars förvaltning, underhåll och support binder organisationens IT-resurser avsevärt. För att få ut mesta möjliga av applikationerna måste de vara smidiga i användning och fungera som de ska.

Tieras Applikationsstöd hjälper till med underhåll och driftsättning av kommunala applikationer och system inom olika sektorer, såsom administration, social- och hälsovård, utbildning och tekniska sektorn.

Vi erbjuder även våra kommunala kunder utvecklings- och experttjänster i anslutning till applikationerna. Tjänsten bygger på färdiga processer och en tydlig stödmodell.

I tjänsten ingår:

 • Underhåll av informationssystem
 • Office 365-tjänster
 • Distribution av informationssystem
 • Utveckling av informationssystem och experttjänster

Varför Applikationsstöd?

 • Expertunderhåll och support för befintliga applikationer och system
 • Erfaren expertgrupp för införande och utveckling av informationssystem
 • Hjälper till att säkerställa användbarhet och funktionalitet för applikationer
 • Frigör resurser i kommunens organisation
 • Tiera har färdiga, nationella processer och en tydlig stödmodell
 • Kunden får teknisk administratörssupport och en utsedd kontaktperson
 • Tiera upprätthåller och ansvarar för den tekniska dokumentation som hjälper till med hantering och ledning av helheten
 • Hjälper till att säkerställa informationssäkerhet för applikationer
 • Möjliggör utveckling av informationssystem
 • Beaktar den övergripande arkitekturen

Tieras experter på applikationsstöd har en mångsidig och stark erfarenhet av att underhålla och utveckla applikationer inom kommunsektorn. Vi känner till våra kunders miljö och hjälper kommunala organisationer att utveckla informationssystem och applikationer så att de möter verksamhetens behov och interagerar med modern arkitektur.

Blev du intresserad?
Kontakta oss.

Jyri Lehtonen

Affärsdirektör, IKT-utläggningstjänster