Kommunernas Tiera Ab

Kommunernas Tiera Ab är ett inhouse-bolag som ägs av circa 400 kommunala aktörer, Välfärdsområden och Ett samhälleligt företag. Som ett nationellt företag som ägs av kommunala organisationer erbjuder vi högklassiga och standardiserade IKT-tjänster samt digitala och IKT-lösningar för att stödja våra kunders smidiga vardag och verksamhetsutveckling – för kunder och invånare.

Vi utvecklar IKT-tjänster och digitala lösningar i kommuner, städer och välfärdsområden på ett nätverksmässigt sätt i samarbete med ägarkunder och andra offentliga och kommersiella aktörer.

Vi är en betrodd partner till våra ägarkunder. Vår verksamhet bygger på unik kommunal och provinsiell kompetens samt på förståelse för våra ägarkunders verksamhetsinriktade IKT-behov.

Vårt mål är att leverera direkta effektfördelar genom att hjälpa kommunala aktörer
att frigöra sin egen tid för utveckling av verksamheten. Vårt omfattande tjänsteutbud och samarbetsnätverk möjliggör nya imponerande lösningar.

En samhälleligt betydelsefull inhouse-partner

Namnet Tiera förekommer i finska sagor, bland annat i Kalevala, där Tiera är Lemminkäinens trogna kamrat i strid och en skicklig spjutbärare. Namnet beskriver företagets roll som nyckelpartner till ägarkunder och som utvecklare av IKT-tjänster.

Under årens lopp har vi vuxit till en inflytelserik aktör och ledande IKT-partner på det kommunala området. Vi har tilldelats märket Ett samhälleligt företag som en indikation på den framgångsrika kombinationen av affärsmässiga och sociala mål. De effektivitetsvinster och direkta IKT-kostnadsbesparingar som våra ägare genererar uppgick till 265 miljoner euro med 2018 års volymer. Vårt mål är att de sociala effekter som uppnås 2023 till följd av Tieras verksamhet ska uppgå till en miljard euro per år.

Blev du intresserad?
Kontakta oss.

Jyrki Halttunen

Verkställande direktör

Tieras nyckeltal

circa 400

ägare

4,5 milj.

befolkningstäckning

47,1 milj.

omsättning

400+

experter

Gå med i Tiera-nätverket

Vi är ett inhouse-bolag som ägs av circa 400 kommunala organisationer och välfärdsområden. Vår verksamhetsmodell möjliggör direktupphandling från Tiera. Våra ägarkunder drar nytta av både gemensam köpkraft och utvecklingsarbete.

Håll dig ajour! Beställ vårt finsksprågika nyhetsbrev.