Tiera

EKONOMIPLANERING

För kommunernas och städernas ekonomiska planeringsbehov

Effektiv och ändamålsenlig ekonomisk planering kräver förmåga att analysera såväl det förflutna, som nutid och framtid. Tieras SAP-baserade lösning för ekonomiplanering har utvecklats för att möta kommunernas och städernas behov av ekonomisk planering och är ett effektivt, färdigt konkurrensutsatt verktyg för att genomföra den med SAP BPC-lösning.

Lösningen gör det möjligt att på ett effektivt och användarvänligt sätt genomföra kommunorganisationernas ekonomiplanering och prognosprocesser. I lösningen ingår budgetering av resultaträkningen, investeringar, anläggningstillgångar och finansiella rapporter samt omfattande prognosmöjligheter. BPC-lösningen omfattar även en modul för personalplanering. Förutom planeringsfunktioner tillhandahåller systemet avancerade AD-hoc rapporterings- och analysfunktioner.

Tieras lösning för ekonomiplanering är inte SAP-bunden, utan kan även installeras i miljöer där ekonomistyrning har implementerats med andra lösningar. Lösningens användargränssnitt är baserat på det välbekanta Excel, som underlättar inlärningen och ger slutanvändarna välbekanta funktioner för ekonomiplaneringen.

Kunden har också tillgång till SAP:s praktiska ekonomistyrning, vilket gör det möjligt att integrera grundläggande och transaktionsrelaterade data från Tiera ERP att direkt i ekonomiplaneringen. På så sätt kan hanteringen av gemensamma uppgifter centraliseras på ett ställe. Dessutom kan ekonomiplaneringsdata lätt överföras till datalagret och därmed rapporteras till ett stort antal slutanvändare. Lösningens avancerade kundfunktioner möjliggör även enkelt skapande av slutanvändarnas självbetjäningsmallar och rapporter, till exempel för olika typer av analyser. Dessutom möjliggör arbetsstyrningsfunktionerna övervakning och schemaläggning av planeringsprocessen.

Exempel på automatiserade möjligheter i ekonomiplaneringen

  • grundläggande bokföringsinformation (konto, kostnadsställen osv.)
  • bokföringsresultat
  • överföring av budget till datalagret
  • fastställande av personalkostnader

Blev du intresserad?
Kontakta oss.

Vesa Heinälä

Affärsdirektör, Lednings- och administrationstjänster