Tiera

Tiera Åtkomsthantering

Enklare livscykelhantering av åtkomster

Tiera Åtkomsthantering förenklar hanteringen av användarkonton och behörigheter under hela livscykeln, samtidigt som det minskar manuellt arbete och sparar tid.

Med hjälp av tjänsten automatiseras och påskyndas hanteringen av användarkonton och rättigheter, samtidigt som de fel som orsakas av manuellt arbete minskar. Nivån på informationssäkerhet och dataskydd ökar också när användarna har precis rätt rättigheter. Den kommunala organisationen får tillgång till ett effektivt verktyg som möjliggör centraliserad hantering och rapportering samt vidareutveckling av åtkomsthanteringen.

Varför Tiera Åtkomsthantering

  • Enkel livscykelhantering av användarkonton och behörigheter
  • Mer automatisering – mindre arbete och fel
  • Möjliggör ledning genom information
  • Effektiverar funktionaliteten och ger kostnadsbesparingar

Mer tillsammans – Tiera Tjänstehantering

Tiera Åtkomsthantering och Tiera Tjänstehantering fungerar tillsammans i samma SaaS-miljö som är avsedd för kunden. Båda tjänsterna finns tillgängliga separat, men tillsammans skapar de ett sammanhängande, heltäckande och kostnadseffektivt system för både informationshanteringen och andra organisationers behov.