LUPAPISTE

Elektronisk ärendehanterings­tjänst

Lupapiste är Finlands ledande landsomfattande elektroniska tillståndstjänst för att ansöka om tillstånd för byggda miljöer och elektronisk arkivering. Mer än 150 000 användare, över 6 000 offentliga myndigheters användare och 600 företag har redan registrerat sig i tjänsten. Tjänsten används för närvarande i mer än tvåhundra av de 309 kommunerna i Finland, dvs. cirka 70 procent av alla kommuner. Lupapiste är en Nyckelflagga-produkt.

Lupapiste fungerar som en 100-procentig molntjänst, så dess funktioner och fördelar är automatiskt tillgängliga för alla våra kunder. Lupapiste kräver inte kommunala installationer eller kommunens egen infrastruktur.

I enlighet med det nya ramavtalet erbjuder Lupapiste tillstånds- och rådgivningstjänster, tjänster för drift och permanenta arkiv samt beslutsfattande och andra utvidgningar till alla sektorer; byggnadstillsyn, allmänna områden och miljöskydd.

Fördelar med tjänsten:

För kommunaktörer

 • hantering av tillstånd och kundtjänst online, från och med förhandsenkäten
 • permanent elektronisk arkivering av handlingar enligt Riksarkivets krav
 • elektroniska intyg
 • elektroniska beslut och meddelanden
 • elektroniska materialförfrågningar på dokumentmarknaden
 • realtidsrapportering för att stödja informationsledning
 • myndighetssamarbete på ett nätverksbaserat sätt över kommungränserna
 • möjlighet att utföra arbete helt på distans
 • säkerställande av kvalitetsnivåer, påskyndade, förbättrade processer

För kommuner, yrkespersoner och företag

 • en nationell elektronisk lucka, tillgänglig varje dag under året, dygnet runt, oavsett geografisk plats
 • gemensamt digital arbetsbord för alla parter
 • sparar tid och besvär: inga byråbesök, inget pappersarbete
 • materialet är tillgängligt elektroniskt från dokumentmarknadsplatsen, oavsett tid och plats

Läs mer och bekanta dig med tjänsten >>

Blev du intresserad?
Kontakta oss.