Aktuellt

Senaste nyheter och pressmeddelanden

Valkeakoski, Akaa och Urjala outsourcar sina grundläggande IT-tjänster till Tiera

Digitaliseringen i skolvärlden har varit i sin linda – DigiOne underlättar vardagen i skolvärlden och gör lärospåret smidigare

Tuusniemi kommun i Norra Savolax överför sina IKT-tjänster till Tiera

Sibbo lägger ut sina IKT-tjänster på Tiera

Prenumerera på webbinarierna

Vill du få regelbunden information om våra publicerade webbinarier i din e-post på finska? Lämna din information till oss och håll dig uppdaterad om Tieras aktuella webbinarier.

Kommande webbseminarier (på finska)

DigiOne

Vi är involverade i DigiOne-projektet tillsammans med sju städer. Vi bygger ett nytt ekosystem för inlärning, samt en digital serviceplattform för utbildning, undervisning och särskilt för eleven, som alla villiga kommuner kan ansluta sig till efter projektperiodens slut 2024.

Toiminnan uudistajat -podcast

Håll dig ajour! Beställ vårt finsksprågika nyhetsbrev.