Tiera

Tiera Expert- och konsultnätverk

Ett omfattande nationellt expert- och konsultnätverk till ditt förfogande

Det dynamiska upphandlingssystemet DPS har redan använts inom Tiera i fyra års tid som ett sätt att utöka expertnätverket till förmån för våra kunder. Syftet med vår verksamhet är att på bästa möjliga sätt betjäna våra ägarkunders verksamhet och de IKT-tjänster som stödjer den.

Våra kunder har tillgång till ett brett nationellt nätverk av experter och konsulter, bestående av Tieras egna experter och konsulter samt experter från över 60 samarbetspartner. Nätet byggs ständigt ut.

I början av 2022 sökte och godkändes mer än 60 samarbetspartner till Tieras dynamiska upphandlingssystem DPS för att bistå med:

 • Projekt för att främja digitalisering och utveckla verksamheten​
 • Utvecklingen av informationshanteringsfunktioner​
 • Den övergripande planeringen
 • Utvecklingen av IKT-infrastrukturen.

Exempel på experttjänster som redan har konkurrensutsatta:

Reunamo Education Research: reunamoedu.fi/kauppa

Capful: https://capful.fi/palvelut-julkishallinnolle/

Blev du intresserad?
Kontakta oss.

Jaana Siitari

Ledningsexpert, Projektledning och experttjänster

Bekanta dig med expertkategorierna

Dataskydd och datasäkerhet ikoni

Dataskydd och datasäkerhet

Främjande av digitalisering ikoni

Främjande av digitalisering

Kunskapsbaserat ledarskap, analyser och datamaterial ikoni

Kunskapsbaserat ledarskap, analyser och datamaterial

Projekt- och programhantering ikoni

Projekt- och programhantering

Utveckling av ledarskap vid informationshantering ikoni

Utveckling av ledarskap vid informationshantering

Programvaru-utvecklare och smidiga metoder ikoni

Programvaru-utvecklare och smidiga metoder

Utveckling av IKT-infrastruktur ikoni

Utveckling av IKT-infrastruktur

Ansök om att bli expert i upphandlingssystemet

Experter och konsulter kan nu ansöka till korgarna. Upphandlingen startar enligt kundens behov så snart det finns tillräckligt med godkända leverantörer i korgarna. Det lönar sig alltså att registrera dig i DPS redan nu i startskedet, så att du kan delta i flera än ett projekt.

Ladda ner broschyren på finska och bekanta dig närmare

Ansök om experthjälp via expert- och konsulttjänster:

Sökningen efter den expert eller konsult som behövs i expert- och konsultnätverket startar med en beskrivning av behoven.

I beskrivningen av behovet bör följande anges:

 • Expert- eller konsulttjänsternas mål
 • Hur många personer behövs och med vilken kompetensprofil
 • Vilken typ av arbetserfarenhet och kompetens krävs
 • Uppdragets tid eller varaktighet (vid behov, beskriv närmare, t.ex. 60 % av den totala arbetstiden eller 2 dagsverken/vecka)
 • Uppskattning av arbetsmängd eller budget
 • Ska arbetet ske på plats, finns det möjlighet att arbeta på distans
 • Eventuella tilläggsuppgifter som hjälper dig att hitta en lämplig expert.

Skicka din beskrivning av behovet till adressen asiantuntijapalvelut@tiera.fi och vi kontaktar dig så snart som möjligt för att erbjuda dig en lämplig expert/konsult eller ett team av experter.

Om en lämplig expert/konsult inte finns tillgänglig i vårt expert- och konsultnätverk kommer vi att genomföra en minikonkurrensutsättning för en lämplig dynamisk upphandlingskorg utifrån behovet, varefter den valda experten kan börja arbeta.