Tiera

Tiera Expert- och konsultnätverk

Ett mångsidigt expertnätverk till ditt förfogande

Behöver du en projektchef, projektledare, dataskyddsexpert, specifikator, programvaruutvecklare, tjänsteutformare eller andra experter?

Förutom Tieras experter utnyttjar vi ett expertnätverk som har tillhandahållits genom ett dynamiskt upphandlingssystem. Du hittar en expert för uppgift som uppgift i Tieras omfattande expertnätverk. Experternas kompetens har delats in i sju expertkorgar. I våra korgar hittar du många typer av kompetens, så som tillgänglighetsbedömning, projekthanteringskompetens, datasäkerhets- och dataskyddsutveckling, programvaruutvecklare och många andra experter. Du kan bekanta dig med korgarna och deras godkända leverantörer nedan. Längst mer på sidan finns anvisningar för att ansöka om att gå med som leverantör i korgarna.

”DPS-konkurrensutsättningen gjordes verkligen tillsammans och förståelsen för Tieras sätt att göra en DPS-konkurrensutsättning växte. Konkurrensutsättningen fortskred målmedvetet och Tiera gav oss bra experthjälp från exempelvis en juridisk expert. Resultatet var bra och intervjuerna arrangerades på ett bra sätt. Vi väntar med intresse på hur processen för DPS-konkurrensutsättning utvecklas i framtiden.”

– Mari Niskanen, förberedelseprojektet för Kajanalands välfärdsområde

Bekanta dig med expertkategorierna

Dataskydd och datasäkerhet ikoni

Dataskydd och datasäkerhet

Främjande av digitalisering ikoni

Främjande av digitalisering

Kunskapsbaserat ledarskap, analyser och datamaterial ikoni

Kunskapsbaserat ledarskap, analyser och datamaterial

Projekt- och programhantering ikoni

Projekt- och programhantering

Utveckling av ledarskap vid informationshantering ikoni

Utveckling av ledarskap vid informationshantering

Programvaru-utvecklare och smidiga metoder ikoni

Programvaru-utvecklare och smidiga metoder

Utveckling av IKT-infrastruktur ikoni

Utveckling av IKT-infrastruktur

Varför bör våra kunder utnyttja Tieras expertnätverk?

 • På era vägnar har Tiera kartlagt varje leverantörs lämplighetskrav för att inkluderas i korgarna, det vill säga substanskunskapen, utdrag ur brottsregistret, den ekonomiska situationen och kundansvarsuppgifter.
 • Vårt pålitliga leverantörsnätverk har över 100 avtalsleverantörer.
 • Tieras team stödjer dig under hela serviceprocessen.
 • Våra avtalsvillkor är baserade på avtalsvillkoren för IT-upphandlingar inom den offentliga sektorn från år 2015 (JIT 2015)
 • Vi tar bl.a. hand om avtalshanteringen och leverantörshanteringen.
 • Tieras korgutbud täcker de olika kompetensområden och behoven på ett omfattande sätt. Med korgutbud avses de sju korgar som innehåller olika typer av substanskunskap. Både små och stora företag kan inkluderas i korgarna om de uppfyller de korgspecifika lämplighetskraven. Korgstrukturen stöder upphandlingen av både team och enskilda experter.

Om vi inte använder Tieras egna experter tar vi reda på om vi, beroende på upphandlingens värde, kan gå vidare genom en småupphandling (upphandlingens värde högst 60 000 €) eller en minikonkurrensutsättning.

Småupphandlingsprocessen fortskrider snabbare än minikonkurrensutsättningen, men minikonkurrensutsättningen är snabbare än ett arrangemang med ramavtal. Minikonkurrensutsättningen utförs som ett dynamiskt upphandlingssystem. Det dynamiska upphandlingssystemet, eller DPS, är ett lätt och flexibelt förfarande vid upphandlingar.

Vi planerar och utför minikonkurrensutsättningen tillsammans med kunden. Genom samarbete säkerställer vi upphandlingens kvalitet och en mer omfattande användning.

Hur skiljer sig DPS, dvs. ett dynamiskt upphandlingssystem, från arrangemang med ramavtal?

 • En minikonkurrensutsättning i DPS är snabbare och enklare än ett arrangemang med ramavtal.
 • Upphandlingsprocessen är smidig, eftersom lämplighetskraven, så som utdrag från brottsregistret och kundansvarsuppgifterna, redan har granskats.
 • Leverantörer kan ansöka om att gå med i DPS hela dess giltighetstid, till skillnad från ett arrangemang med ramavtal.
 • Användningen av DPS kräver inga förhandsåtgärder från kunden (t.ex. att gå med i ett system för ramavtal)

Sök efter en expert genom att beskriva dina behov

Sökningen efter den expert som behövs i expertnätverket startar med en beskrivning av behoven. Skicka din beskrivning av behovet till adressen asiantuntijapalvelut@tiera.fi eller kontakta försäljaren i ditt område och vi kontaktar dig så snart som möjligt för att erbjuda dig en lämplig expert eller ett team av experter. Du hittar försäljarnas kontaktuppgifter i sidans högra kant.

I beskrivningen av behovet bör följande anges:

 • Experttjänsternas mål
 • Hur många experter som behövs
 • Vilken typ av arbetserfarenhet och kompetens som krävs
 • Uppdragets tid eller varaktighet (vid behov, beskriv närmare, t.ex. 60 % av den totala arbetstiden eller 2 dagsverken/vecka)
 • Uppskattning av arbetsmängd eller budget
 • Ska arbetet ske på plats och finns det möjlighet att arbeta på distans
 • Behandlas personuppgifter under arbetet. Beskriv behovet av att behandla personuppgifter.
 • Eventuella tilläggsuppgifter som hjälper dig att hitta en lämplig expert.

Om en lämplig expert inte finns tillgänglig i vårt expertnätverk kommer vi att genomföra en minikonkurrensutsättning för en lämplig dynamisk upphandlingskorg utifrån behovet, varefter den valda experten kan börja arbeta.

Exempel på experttjänster som redan är konkurrensutsatta

Reunamo Education Research Oy är ett expertföretag inom utbildning och fostran. Vi producerar vetenskapligt pålitliga, forskningsbaserade verktyg för kvalitetskontroll och kvalitetsledning för välfärdsområden, kommuner och enskilda tjänsteleverantörer. En väsentlig del av våra tjänster är dessutom forskningsbaserade utbildningar, längre utbildningshelheter och experttjänster. ReunamoEdu är en del av Kommunernas Tiera Ab:s expertnätverk (DPS) och tillsammans med Tiera har vi skapat kvalitetskontroll och en helhet vars tjänster Tieras ägarkommuner kan ta i sitt eget bruk på ett smidigt sätt genom en färdig konkurrensutsättning.  reunamoedu.fi/

Popula.ai är befolkningsprognostjänst i en molnmiljö som hjälper att utvärdera olika framtida befolkningsscenarion, utvecklingen i åldersstrukturen och befolkningens placering i kommunens område. Tjänsten producerar prognoser både på kommunnivå och för olika områdesfördelningar inom kommunen, så som för delområden, underregioner eller skolområden. Turku City Data

Capful grundades år 1999 och är en förvaltningskonsultbyrå som är specialiserad på scenario- och strategiarbete. Vi hjälper våra kunder att förutsäga eventuella framtider, utnyttja förändringar och osäkerheter i verksamhetsmiljön, bygga konkreta och hållbara strategier och färdplaner samt att ge dem konkret form genom djupt samarbete. Våra experter har erfarenhet av över 430 projekt inom olika branscher och sektorer och särskilt stark erfarenhet av driva igenom scenario- och strategiarbeten på kommunområdet i hela Finland https://capful.fi/palvelut-julkishallinnolle/

Gå med som leverantör i det dynamiska upphandlingssystemet för Tieras expertnätverk

Som medlemmar i expertnätverket godkänner vi kompetenta och erfarna experter som vanligtvis har flera års kunskap i de delområden som krävs, erfarenhet av att fungera inom kommunområdet eller offentlig förvaltning och den språkkunskap som krävs för uppdraget. Vi säkerställer också att leverantörernas kundansvarsuppgifter är i sin ordning och Rating Alfa eller bättre samt att utdragen från brottsregistret har kontrollerats.

Klicka på den här länken för att fylla i en ansökan om att gå med i korgarna för Expertnätverket (DPS). Tjänsten kräver registrering eller inloggning.

https://tarjouspalvelu.fi/UX/TP/SiirryTarjouspyyntoon/?tpId=349288&p=108

Du kan läsa den officiella upphandlingsannonsen i Hilma genom att klicka på denna länk:

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/60171/notice/84987/overview

Blev du intresserad?
Kontakta oss.

Ville Peltonen

Kundchef – Egentliga Tavastland, Birkaland, Österbotten

Timo Similä

Kundchef – Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten, Kajanaland, Lappland

Jukka Markkanen

Kundchef – Södra Savolax, Mellersta Finland, Norra Savolax, Norra Karelen

Kaapo Korhonen

Kundchef – Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland, Södra Karelen