Tiera

EDUSTORE

Utbildningsmaterial och annat inlärningsinnehåll

Elektroniskt utbildnings- och studiematerial samt annat inlärningsinnehåll finns redan på utbildningsanstalterna. Eleverna är vana vid att i allt högre grad utnyttja digitala inlärningsmiljöer.

Edustore är en upphandlings- och distributionsplats för digitalt och tryckt utbildnings- och studiematerial, samt tillhörande tilläggsmaterial och tillbehör, som är planerat för användning inom småbarsnpedagogik-, förskole-, grundskole-, gymnasie-, yrkes- och invandrarundervisning.

Tjänsten ger lärare, elever och studerande tillgång till utbildnings- och studiematerial i huvudsak via en enda inloggning. Nästan 1000 färdigt konkurrensutsatta produkter från flera leverantörer finns tillgängliga. Edustore förenklar och effektiviserar processen för att förvärva utbildningsmaterial för skolor. Utbildningsmaterialet är färdigt konkurrensutsatt och de kommunala användarnas gemensamma upphandling ökar kostnadseffektiviteten, vilket syns som i produktpriserna.

Lärare kan testa produkterna och lämna in ett inköpsförslag till rektorn eller annan inköpsansvarig via systemet. Hanteringen av inköpen underlättas av att allt material och fakturering sker genom en leverantör. Upphandlingskanalen stöder smidig leverantörshantering, orderhantering, leveransrapportering och fakturahantering.

Edustore ger användarna information om användningen av elektroniskt innehåll per produkt, skola och tidpunkt.

Tjänstens viktigaste fördelar:

  • Utbildningsmaterial från 29 förlag, mer än 900 färdigt konkurrensutsatta produkter
  • Innovativa material, valbara för olika årskurser
  • Enkel inloggning till allt innehåll, inloggning endast till plattformen för inlärning
  • Enkel sökfunktion
  • Utbildningsmaterial för förskole-, grundskole-, gymnasie-, yrkes- och invandrarundervisning.
  • Möjlighet till gratis provanvändning av material
  • Enkel hantering av materialanskaffning
  • Elektroniska inköpsförslag och godkännande
  • Användningsstatistik och centraliserad fakturering

Under de senaste fem åren har Edustore vuxit till en tjänst som används av mer än fyrtio kommunala organisationer, och nästan hälften av alla grundskolor i Finland använder den som en kanal för att förvärva elektroniska utbildnings- och studiematerial.

Behöver du användarstöd?
Kontakta din kommuns administratörer eller läroanstaltens upphandlingsansvariga.

www.edustore.fi

Blev du intresserad?
Kontakta oss.

Taina Uusi-Illikainen

Affärschef, lösningar – undervisning och pedagogik

DigiOne

Vi deltar i DigiOne-projektet tillsammans med sju städer. Vi bygger ett nytt ekosystem för inlärning, samt en digital serviceplattform för utbildning, undervisning och särskilt för eleven, som alla villiga kommuner kan ansluta sig till efter projektperiodens slut 2024.