18.2.2022

Tiera har valts ut för att tillhandahålla slutanvändar-, terminal-, M365- och datacentertjänster för Egentliga Tavastlands välfärdsområde

Egentliga Tavastlands välfärdsområde har beslutat att använda Kommunernas Tiera Ab:s tjänster för att inleda sin verksamhet. Tiera har valts ut för att producera välfärdsområdets slutanvändar-, terminal-, Microsoft 365- och datacentertjänster åtminstone fram till slutet av 2023.

Egentliga Tavastlands välfärdsområde blev ägare av Tiera i december 2021. Social- och hälsovårdstjänster från städerna Tavastehus och Riihimäki samt från kommunerna Hattula, Hausjärvi, Janakkala och Loppi överförs till välfärdsområdets organisatoriska ansvar. Dessutom slås verksamheten i Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt, Samkommunen för välbefinnande i Forssaregionen, Riihimäkiregionens hälsocentralsamkommun och Egentliga Tavastlands räddningsverk samman i sin helhet och den del av funktionerna i samkommunen Eteva som ligger i området Egentliga Tavastland som en del av det nya välfärdsområdet från och med den 1 januari 2023.

– Välfärdsområdena är nya organisationer som har ålagts betydande operativa ansvar. Byggandet av grundläggande IKT-tjänster före överföringen av organisatoriskt ansvar säkerställer de grundläggande förutsättningarna för en smidig start av välfärdsområdets verksamhet och ger i framtiden en hållbar grund för utvecklingen av välfärdsområdets verksamhet. Tidtabellen för driftsättning och organisation av IKT-ärenden med kommunerna kräver särskild kompetens, vilket vi identifierat som tillgängligt i Kuntien Tiera Oy. Kunskap om de kommunala aktörerna i Egentliga Tavastland, erfarenhet av utmanande standardiseringsprojekt för grundläggande IKT-tjänster och övertygande planer för organisation av tjänster har haft stor betydelse i valet av leverantör, säger Johanna Tulander-Välkki, IKT-projektledare i Egentliga Tavastlands välfärdsområde.

Tieras IKT-tjänster används i stor utsträckning av finska kommunala aktörer

Tiera är ett nationellt IKT-tjänsteföretag som ägs av mer än 370 kommunala aktörer. Tieras ägare har en befolkningstäckning på 4,5 miljoner invånare, vilket gör företaget till det största in-house-företaget i Finland när det gäller ägarbasen. Tiera har också blivit den ledande utläggningspartnern inom IKT på det kommunala området.

Den riksomfattande verksamheten och den starka utläggningskompetensen är centrala för genomförandet av social- och hälsovårdsreformen. Dessutom finns redan konkurrensutsatta tjänster i Tieras portfölj för att stödja både kommuner och välfärdsområden i att förändra sin verksamhet. Samarbetet med Egentliga Tavastlands kommunala aktörer har redan varit nära och flera kommuner i regionen använder redan Tieras IKT-tjänster.

– Våra tjänster har redan använts i stor utsträckning av kommunala aktörer i Egentliga Tavastland. Ett fördjupat samarbete med Egentliga Tavastlands välfärdsområde gör att våra IKT-utläggningstjänster kommer att verka i ett bostadsområde på mer än en miljon finländare. Vi är tacksamma för detta förtroende och är övertygade om att vi kommer att kunna använda vår erfarenhet med städer och välfärdsområden för att producera bästa IKT-praxis, säger Jyri Lehtonen, affärschef på Tiera.

Mer information:

Johanna Tulander-Välkki
IKT-projektledare, Egentliga Tavastlands välfärdsområde
050 372 6199 / johanna.tulander-valkki(@)hame.fi

Tomi Järvinen
Ansvarig projektledare (IKT-infrastruktur), Egentliga Tavastlands välfärdsområde
040 489 4665 / tomi.jarvinen(@)hame.fi

Jyri Lehtonen
Affärschef, Kuntien Tiera Oy
044 907 2464 / jyri.lehtonen(@)tiera.fi

Jukka Markkanen
Kundrelationsdirektör, Kuntien Tiera Oy
040 574 9044 / jukka.markkanen(@)tiera.fi