21.1.2022

Vanda och Kervo välfärdsområde har valt Tieras lösning för sitt ärendehanteringssystem

För välfärdsområdenas verksamhet är det avgörande att kunna sköta ärendehanteringen så effektivt som möjligt. Detta omfattar förvaltning av tjänstemannamöten, protokoll, omröstningar och beslut.  En lösning för dessa behov i välfärdsområdena måste vara så effektiv och heltäckande som möjligt. Tiera Ärendehantering uppfyller de nuvarande och förutsebara kraven inom välfärdsområdena.

Vanda och Kervo välfärdsområde valde Tieras lösning för ärendehantering. Eftersom systemet måste vara i drift den 1 mars 2022, var det effektivast att skaffa lösningen som en upphandling för anknutna enheter direkt via Kuntien Tiera. Som ägare till Tiera kunde Vanda och Kervo välfärdsområde smidigt skaffa lösningen utan konkurrensutsättning. Avtalet ingicks före julen 2021 och implementeringen inleddes omedelbart. Implementeringen av de tjänster som ingår i lösningen kommer att ske i etapper allteftersom beredningen av välfärdsområdet fortskrider.

Mer information:

Vesa Heinälä

Affärsdirektör, Lednings- och administrationstjänster