Tiera Digital Färdplan

En gemensam resa mot digitalisering av kommunal verksamhet

Tiera Digital Färdplan är Tieras experttjänst som hjälper kommunerna att utarbeta en systematisk plan för att påskynda digitaliseringen.

Den Digitala Färdplanen stöder kommunala organisationer i användning av digitalisering, i planering av utvecklingsåtgärder och i utvärdering av deras effektivitet. Arbetet med den Digitala Färdplanen bidrar också till att identifiera viktiga kopplingar och beroenden mellan utvecklingsåtgärder och att säkerställa genomförandet av kommunens strategi på kort och lång sikt.

Arbetet kommer att resultera i en färdplan och en övergripande bild av de viktigaste utvecklingsåtgärderna för kundorganisationen. Den Digitala Färdplanen är ett verktyg för ledningen, som gör det möjligt att regelbundet utvärdera budgeteringen och åtgärdernas effektivitet i förhållande till de strategiska målen.​

Blev du intresserad?
Kontakta oss:

Jaana Siitari

Ledningsexpert, Projektledning och experttjänster

Vad får kommunen ut en Digital Färdplan?

  • Analys av digitaliseringens nuläge och framtida möjligheter i kommunerna
  • Den bästa praxis som andra kommuner lärt sig genom digitaliseringen av sin verksamhet
  • Förstå hur man effektiviserar kundupplevelsen och förbättrar informationsflödet ​
  • En strukturerad plan för hur kommunala tjänster och processer skall digitaliseras på ett smidigt sätt​
  • En tidsplan och kostnadsberäkning för digitaliseringen.