Tiera City – Byggd miljö

Helhetslösning för byggd miljö

Tiera City är en datamodellbaserad och processtyrd helhetslösning för den byggda miljön. Det kombinerar viktiga funktioner för planering av byggd miljö och markanvändning och deras datahantering i ett enda helhetssystem.

Viktiga funktioner och processer styrs av ERP, vilket förbättrar effektiviteten, styr verksamheten och förbättrar transparensen. Datamodellbaserad hantering av markanvändningsdata möjliggör övergången från datasilor och dataöar till integrerad, stadsmodellbaserad datahantering, både två- och tredimensionellt.

Tiera City integreras med centrala nationella databaser och register. Dessutom integreras lösningen med kundernas övriga informationssystem. Dessa omfattar till exempel system för beslutsfattande och ärendehantering samt system för ekonomistyrning. Externa integrationer genomförs huvudsakligen på Tieras integrationsplattform.

Stadsmodell

Grunden för systemet är hantering och underhåll av databasen, den så kallade stadsmodellen. Detta kompletteras med planering av markanvändning och planläggning samt resursplanering för alla viktiga markanvändningsprocesser.

Den övergripande lösningen Tiera City omfattar underhåll av aktuella detaljplaner, hantering av fastighetsbildning och tomtindelning, underhåll och rapportering av planreserver och marktillgångar samt förvaltning av infrastrukturtillgångar. Systemet innehåller även ytterligare kompletterande funktioner, såsom arrendefakturering, återkopplingstjänst, befolkningsdata, projektsamarbetsportal och säljservice för tomter.

Lösningens viktigaste egenskaper:

 • En lösning baserad på modern teknik som utvecklas
 • Integrerad datahantering och datalager (2d/3d)
 • Datamodellsbaserad markanvändningsplanering / planläggning, aktuella detaljplaner
 • Funktioner för fastighetsbildning och tomtindelning
 • Förvaltning av infrastrukturtillgångar
 • Förvaltning av marktillgångar
 • Underhåll och rapportering av planreserver
 • Processbaserad resursplanering
 • Integreras med Lupapiste och centrala nationella datalager
 • Flera kompletterande tjänster tillgängliga

Lösningens viktigaste fördelar:

 • Övergripande lösning som styr alla stamdata och processer
 • Det centrala datalagret är uppdaterat och tillgängligt för alla som behöver det
 • Det modulära systemet möjliggör distribution i önskad omfattning
 • ERP digitaliserar och standardiserar viktiga planeringsprocesser och arbetsflöden
 • Accelererade processer ökar produktiviteten
 • Uppdaterade ögonblicksbilder av projekt förbättrar informationsflödet
 • Öppna gränssnitt möjliggör olika integrationer
 • SaaS-leveransmodell underlättar implementeringen
 • Servicesvar har överenskommits och övervakas regelbundet
 • Gemensam kommunal vidareutveckling samordnad av Tiera

PRESSMEDDELANDE (på finska): Kuntien Tiera och Esri Finland har undertecknat ett avtal om ett system för kommunal markanvändningsplanering och resursplanering

Blev du intresserad?
Kontakta oss.