Tiera

Kapacitets- och drifttjänster

Säkerställ en problemfri servicemiljö

I takt med att kommunernas och städernas verksamhetsmiljöer digitaliseras ökar också behovet av olika kapacitets-, drift- och kommunikationstjänster. Tiera är en betrodd partner till kommunerna som tar hand om underhåll, felhantering, övervakning och förändringsbehov i IKT-infrastrukturen.

Kommunerna kan få de kapacitets- och drifttjänster de behöver från Tiera, färdigt konkurrensutsatt, på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt från våra nationella datacenter.

Kapacitets- och drifttjänster bidrar till att säkerställa en problemfri servicemiljö. Tjänsterna stödjer förändringar i kommunernas verksamhets- och servicemiljö och kräver inte att kommunerna gör egna investeringar eller avsätter resurser. Tjänsterna anpassas alltid efter behov och kostnader periodiseras endast efter reserverad kapacitet och användning. Tiera ansvarar för alla nivåer i leveranskedjan och ser till att varje kommun har en helhetslösning som uppfyller dess behov.

På kundens vägnar ser driftservicepersonalen till att hanteringen av komplexa IT-frågor är enkel och bekymmersfri för kunden. Inom tjänsterna ansvarar man för att överenskomna saker, såsom säkerhetsuppdateringar, görs korrekt och i tid och att det alltid finns nödvändig kapacitet för att driva servicemiljön.

Tieras experter håller miljöerna uppdaterade

Tieras experter på kapacitets- och drifttjänster övervakar ständigt den tekniska utvecklingen och ser till att nödvändiga åtgärder i kundens miljö vidtas i tid och i den omfattning som krävs.

Med hjälp av våra experter behöver våra ägarkunder inte oroa sig för dagliga underhållsuppgifter eller tidskrävande uppdateringar som binder resurser från annat arbete. Våra yrkespersoner stödjer även kunder i olika IT-projekt, till exempel systemimplementeringar

Blev du intresserad?
Kontakta oss.

Jyri Lehtonen

Affärsdirektör, IKT-utläggningstjänster