Social- och hälsovårds- samt välfärdstjänster

Bekanta dig med färdigt konkurrensutsatta lösningar

Behovet av att omstrukturera social- och hälsovårdstjänsterna inom kommunsektorn är större än någonsin tidigare i och med de nya välfärdsområdena. Beredarna för välfärdsområdena arbetar redan för att se till att alla invånare får högklassiga tjänster på ett kostnadseffektivt sätt.

Tiera är aktivt involverad i att hjälpa och stödja välfärdsområdena i utvecklingen av effektiva tjänster. Detta möjliggörs av de redan konkurrensutsatta tjänsterna samt Tieras egen och partnernätverkets expertis.

Kommunerna kan fortfarande få tillgång till följande tjänster:

Blev du intresserad? Kontakta oss.

Kati Penttilä

Affärsdirektör, Välfärdstjänster

Nyckeltal för social- och hälsovårds- samt välfärdstjänster

3 miljoner

Befolkningstäckning för systemet för servicesedlar och köpt service

Över 50 %

av kommunerna använder systemet för servicesedlar och köpt service

Över 80

Mobil Hemtjänst -kunder

60 %

mer tid för kundarbete

Läs mer om tjänsterna

Tiera Optima ikoni

Tiera Optima

För strategisk optimering av hemtjänst och transporter

Tiera Seesam - nyckellös dörröppning ikoni

Tiera Seesam – nyckellös dörröppning

Möjliggör aktuell hantering av åtkomsträttigheter och ökar säkerheten.

Tiera Vire ikoni

Tiera Vire

Digital och samhällelig välfärdstjänst för kommuninvånare och organisationer

Mobil Hemtjänst ikoni

Mobil Hemtjänst

Resursplaneringstjänst för hemtjänstens professionella

Tiera PSOP ikoni

Tiera PSOP

Underlättar administration av servicesedlar och köpt service

Tiera Elli ikoni

Tiera Elli

Fjärrtjänsterna möjliggör en bred tillgång till tjänster i hemmen

Säkra tjänsters kontinuitet

Vi stöder redan 18 välfärdsområden runt om i Finland. Ladda ner brochyren för färdigt konkurrensutsatta IKT- och digital lösningar för välfärdsområderna. (pdf på finska) (pdf på finska)

Våra kunders berättelser

Mellersta Nylands social- och hälsovård automatiserar hanteringen av användarrättigheter

Tjänsten för hantering av användarrättigheter möjliggör hantering av kommunorganisationens användarnamn och användarrättigheter genom ett enda system.

PSOP-administratörstjänst för att stödja implementeringsprojektet

Hösten 2019 antog samkommunerna för basservice Kallio och Selänne samt social- och hälsokretsen Helmi också…

Systemet för servicesedlar och köpt service PSOP minskade arbetsmängden och förbättrade servicen inom Kajanalands samkommun för social- och hälsovård

I Kajanalands samkommun för social- och hälsovård har införandet av systemet för servicesedlar och köpt…

Kymsote är nöjd med PSOP:s ibruktagandeprojekt och Tieras expertis

Kymsote integrerade den servicesedelverksamhet som används i Kouvola-området i Kymsotes verksamhet och bygde den på ett sådant sätt att användningen av servicesedlarna kunde utökas i Kymsote-området.

Hemtjänstens resursplaneringssystem i realtid frigör tid för kundarbete

Borgå ville ha en lösning som gör att våra arbetstagare kan ägna ännu mer tid åt själva kundarbetet.