Tiera

INTEGRATIONSPLATTFORM

Ansluter system och möjliggör informationsflöde

Det finns tiotals, till och med hundratals, olika system i kommunala organisationer som inte kommunicerar med varandra på de områden som behövs. Detta hämmar bland annat tillgången till information och utvecklingen av digitala tjänster.

Syftet med integrationsplattformen är att sammankoppla de system som används av våra kunder genom den tjänst som tillhandahålls av Tiera. Med hjälp av integrationer mellan applikationerna stöder plattformen snabb och reproducerbar integration när nya kommunala organisationer ansluter sig till systemet. Det möjliggör kommunikation och dataöverföring mellan olika tjänster beroende på affärsprocessens behov.

Ur funktionell synvinkel är det viktigt att sammankoppla komponenter och processer som befinner sig i olika stadier i livscykeln. Integrationsplattformen använder programmeringsgränssnitt (API) och andra integrationstjänster som möjliggör överföring av data mellan olika applikationer, system och datalager.

Integrationsplattformen möjliggör dataöverföring mellan olika applikationer och system samt kombinerar olika tjänster med hjälp av standardiserade programmeringsgränssnitt (API). Plattformen omfattar anslutningar till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas (DVV) Suomi.fi-tjänster och möjliggör därmed ett enkelt och kostnadseffektivt införande av Suomi.fi-tjänsterna.


Plattformen innehåller även ett DVV-befolkningsdatagränssnitt som möjliggör daglig uppdatering av kommuninvånarnas information i de grundläggande kommunala systemen. Tjänsten bidrar till att digitalisera driftprocesser och gör därmed både organisationens verksamhet och tillhandahållandet av tjänster effektivare.

Tjänstens viktigaste fördelar:

• Öppen källkodsplattform med alla tekniska funktioner som krävs för en modern integrationsplattform
• Möjliggör dataöverföring mellan olika applikationer och system
• Kombinerar olika tjänster med hjälp av standardiserade programmeringsgränssnitt (API)
• Hämtar information till stöd för beslutsfattande och verksamhet, samt utveckling av tjänster
• Färdiga anslutningar till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas (DVV) Suomi.fi-tjänster samt VTJ-integration – enkel och kostnadseffektiv implementering
• Möjliggör digitalisering av driftprocesser och tjänster
• Identitetshantering tillgänglig som en tjänst för kommuninvånarnas digitala ärendehantering
• Förutsägbara och prisvärda driftsättnings- och serviceavgifter
• Kommunorganisationen behöver inte rekrytera någon egen integrationsspecialist
• Tieras mångsidiga expert- och konsulttjänster är redan färdigt konkurrensutsatta

Blev du intresserad?
Kontakta oss.

Ladda ner broschyren

Lär känna tjänsten mer genom att ladda ner broschyren över integrationsplattformen och tjänsterna