Tiera

Smart City

Lösningar för kommunala aktörers stadsutveckling

Smart City är en digitaliserad, utvecklande, mänsklig, hållbar och nätverksansluten livsmiljö. I en smart stad möjliggör användarvänliga och lättillgängliga tjänster en smidig vardag för invånare, företag och andra organisationer.

Traditionellt har smarta stadsplaner fokuserat på att göra stadens infrastruktur smart och effektiv, och invånarna har inte beaktats. Trenden håller dock på att förändras i världen. Människor och invånare står i centrum för modern stadsplanering. För närvarande betonar utvecklingsstrategierna i många städer runt om i världen att människor i smarta städer måste vara lyckliga.

Tekniken har en plats i skapandet av stadens intelligens och lycka. Teknik för informationsledning och sakernas internet, sensorer, AI-lösningar etc. kan användas för att förbättra människors livskvalitet på ett osynligt och effektivt sätt inom områdena hälsovård, miljö, koldioxidneutralitet, rörlighet, utbildning, fritid och trygghet, vilket bidrar till lycka.

Tiera har som mål att producera IKT- och digitala lösningar för våra kunders smarta stadsprojekt. Vårt serviceutbud för Smart City kommer att växa under 2022.

Blev du intresserad? Kontakta oss.

Kai Pousi

Affärsdirektör, Smart City-lösningar

Läs mer om tjänsterna

Tiera Assi – Automatiserad Kundtjänst ikoni

Tiera Assi – Automatiserad Kundtjänst

Tiera Assi är en AI-baserad chattbot-tjänst enligt SaaS-modellen, som svarar på användarnas frågor och förfrågningar automatiskt och underlättar kundtjänstens arbete.

Tiera Geoinformationstjänster ikoni

Tiera Geoinformationstjänster

Med hjälp av datatjänster effektiviseras kommunernas processer genom att analysera bland annat invånare, gator, vägnät och byggnader analyseras med hjälp av geo- och platsdata.

Tiera City – Helhetslösning för byggd miljö ikoni

Tiera City – Helhetslösning för byggd miljö

Tjänsten som systemhelhet för den byggda miljöns informationshantering och stadsplanering kombinerar data under samma system, vilket påskyndar processer och arbete.

Cybersäkerhetstjänster ikoni

Cybersäkerhetstjänster

Tiera Cybersäkerhetstjänster omfattar ett omfattande utbud av informationssäkerhets- och dataskyddslösningar och experttjänster. Tjänstepaketet är utformat för att hjälpa till i kampen mot cyberhot mot den digitala servicemiljön och i utvecklingen av säkerheten.

Lupapiste ikoni

Lupapiste

Lupapiste är en digital ärendehanteringstjänst för elektroniska tillståndstransaktioner i byggd miljö för alla parter: kommunala aktörer samt kommuninvånare och företag.

Elektronisk dörröppning ikoni

Elektronisk dörröppning

Ett skräddarsytt låssystem som möjliggör en aktuell hantering av tillträdesrättigheter och ökar säkerheten på ett kostnadseffektivt sätt.