Tiera

Välfärdsområden

Dra nytta av färdigt och säkerställ kontinuiteten i tjänsterna

En av historiens viktigaste strukturreformer har inletts i kommunområdet. De nya välfärdsområdena kommer att beakta hur social-, hälso- och välfärdstjänster av hög kvalitet kan tillhandahållas invånarna i kommunerna på ett kostnadseffektivt sätt.

För att kunna tillhandahålla kundorienterade och likvärdiga tjänster behövs digitala tjänster för att öka påverkan på kundområdet. Effektiviteten kommer först och främst från förebyggande, aktuella och aktiva åtgärder.

Tiera hjälper kommuner och välfärdsområdena att tillhandahålla bättre och effektivare tjänster till invånarna. Detta möjliggörs av de redan konkurrensutsatta tjänsterna och Tieras egen och nätverks kompetens.

Vi har omfattande kompetens för att stödja reformen av social- och hälsovården och framför allt erbjuder vi heltäckande lösningar och integrering av tjänster för framtidens välfärdsområden. De tjänster som vi redan har konkurrensutsatt kommer att ge ändamålsenlighet det förberedande arbetet och bidra till att garantera kontinuiteten i tjänsterna.

Ett omfattande utbud av redan konkurrensutsatta lösningar

IKT-tjänster gör det möjligt för välfärdsområdena att säkerställa högklassig och tillförlitlig samt säker och kostnadseffektiv grundläggande IKT till stöd för sin verksamhet och tjänsternas kontinuitet.

IKT-helhetstjänsterna stöds av mångsidiga IKT-lösningar med mervärde, som redan har konkurrensutsatts och standardiserats för ägarkunderna. I Tiera Verkkokauppa kan social- och hälsovårdsorganisationer köpa till exempel all IKT-utrustning, alla tjänster och all programvara de behöver, som redan är konkurrensutsatta. Tiera puhe+data ger återigen mångsidiga och flexibla teleoperatörstjänster till välfärdsområdena.

Tieras nya serviceplattform möjliggör driftskompatibilitet mellan olika aktörer och en snabb digitalisering av processer i kärnan av verksamhetsförändringen.

Tieras färdiga lösningar för social- och hälsovård och välbefinnande stödjer vårdarbete och förebyggande av utestängning samt bidrar till att säkerställa lika tillgång till tjänster. Välfärdsområdena kan utnyttja det mobila resursplaneringssystemet för hemtjänst som redan används av 90 kommunala aktörer, samt Tiera PSOP -systemet som utvecklats för hantering och automatisering av servicesedlar och inköpt service.

Expert- och konsulttjänsterna för organisationsledning och informationsledning hjälper kommunala och social- och hälsovårdsorganisationer i reformen av ledningen, i utvecklingen och genomförandet av informationsledningsförmågor. Viktiga teman i dessa tjänster är kundrelationer och utveckling av tjänstehantering och koncept för konsekvensbedömning. Vårt omfattande kompetensnätverk omfattar topprofessionella inom digitaliseringsfrämjande, förändringsledning, informationsledning och analys från våra partner.

Blev du intresserad? Kontakta oss.

Jukka Markkanen

Kundchef – Södra Savolax, Mellersta Finland, Norra Savolax, Norra Karelen

Arja Fodstad

Kundchef – Åland, Nyland

En genuint nationell partner

circa 400

ägare

1.

ledande IKT-utläggningspartner

4,4 M

Tieras invånartäckning

3 M

befolkningstäckning av servicesedelsystemet

Tieras tjänster för Välfärdsområden

IKT-utläggningstjänster ikoni

IKT-utläggningstjänster

Grunden för verksamhet och digitalisering

Ledning och administration ikoni

Ledning och administration

Lösningar för resursplanering och informationsledning inom social- och hälsovårdsorganisationer

Reform av tjänste-ekosystemet ikoni

Reform av tjänste-ekosystemet

Digitalisering och integrering av tjänster och processer

Tiera PSOP ikoni

Tiera PSOP

Systemet för servicesedlar och inköpning. En färdig lösning för valfrihet

Tiera Vire ikoni

Tiera Vire

Stöd för välbefinnande och förebyggande av utestängning

Mobil Hemtjänst ikoni

Mobil Hemtjänst

Resursplaneringstjänst för hemtjänstens professionella

Tiera Seesam – nyckellös dörröppning ikoni

Tiera Seesam – nyckellös dörröppning

Möjliggör aktuell hantering av åtkomsträttigheter och ökar säkerheten.

Tiera Optima ikoni

Tiera Optima

Strategiskt optimeringsverktyg och experttjänster för tjänster och transporter

Tiera Verkkokauppa ikoni

Tiera Verkkokauppa

IKT-utrustning, -programvara och -tjänster som är standardiserade för social- och hälsovård och färdigt konkurrensutsatta

IKT-lösningar till stöd för tjänster social- och hälsovård ikoni

IKT-lösningar till stöd för tjänster social- och hälsovård

Digital arbetsmiljö, hantering och automatisering av tjänste- och användarbehörigheter samt teleoperatörstjänster

Datasäkerhetstjänster ikoni

Datasäkerhetstjänster

För bekämpning av datasäkerhetshot och utveckling av säkerhet

Experttjänster ikoni

Experttjänster

Experttjänster för organisationsledning och informationsledning

Våra kunders berättelser

Systemet för servicesedlar och köpt service PSOP minskade arbetsmängden och förbättrade servicen inom Kajanalands samkommun för social- och hälsovård

I Kajanalands samkommun för social- och hälsovård har införandet av systemet för servicesedlar och köpt…

Mellersta Nylands social- och hälsovård automatiserar hanteringen av användarrättigheter

Tjänsten för hantering av användarrättigheter möjliggör hantering av kommunorganisationens användarnamn och användarrättigheter genom ett enda system.

Integrationen av Leppävirtas ekonomistyrning sköttes smidigt med hjälp av Tiera Digius integrationsplattform

Med hjälp av Tieras integrationsplattform skapades ett sömlöst gränssnitt mellan de olika verksamheternas system och ekonomistyrningssystemet för Leppävirta kommun. Samtidigt blev uppföljningen av verksamheten och datasäkerheten effektivare.

PSOP gör det möjligt att implementera valfrihet i Päijänne-Tavastland

Parasta palvelua-verksamhetsmodellen och systemet för servicesedel och köpt service som den stöder stöder PHHYKY:s strategi för att implementera valfrihet för kunderna.

Smidighet i Uleåborgs stads hemtjänst genom Tieras digitala dörröppning

Med hjälp av digital dörröppning ersattes fysiska nycklar med mobilapplikationens digitala nycklar i cirka 90 % av besöksobjekten. 

Relaterade nyheter

Valkeakoski, Akaa och Urjala outsourcar sina grundläggande IT-tjänster till Tiera

Utnyttja flexibla och redan konkurrensutsatta teleoperatörstjänster

Håll dig ajour! Beställ vårt finsksprågika nyhetsbrev.