Tiera

Imponerande tjänster till stöd för sektorernas utveckling

Vi erbjuder våra ägarkunder färdigt konkurrensutsatta, högklassiga och standardiserade IKT-, digi- och konsulttjänster för att stödja en smidig vardag och utveckling av verksamheten.

Med våra mångsidiga tjänster kan du utveckla verksamheten och främja digitaliseringen i din egen organisation. IKT-tjänster är grunden för verksamhet och digitalisering. Digitala lösningar bidrar till att effektivisera verksamheten och bygga framtida kommunala tjänster. Våra experttjänster hjälper dig att göra förändringen.

Vi erbjuder våra ägarkunder färdiga servicehelheter för utveckling av olika sektorer och hjälper till att bygga färdplaner som stöder strategin.

Utveckling av kommunala organisationers verksamhet och tjänster

Som vår ägarkund får du tillgång till konkurrensutsatta, högklassiga och standardiserade IKT-, digi- och konsulttjänster för att stödja en smidig vardag och utvecklingen av verksamheten.
Ansvarar du för ledningen av den kommunala organisationen?

Ansvarar du för ledningen av den kommunala organisationen?

Utvecklar du den kommunala organisationens IKT-miljö och -tjänster?

Utvecklar du den kommunala organisationens IKT-miljö och -tjänster?

Bygger du framtidens hälso- och sjukvårdstjänster?

Bygger du framtidens hälso- och sjukvårdstjänster?

Ansvarar du för att utveckla undervisningstjänster?

Ansvarar du för att utveckla undervisningstjänster?

Läs våra aktuella nyheter och pressmeddelanden

Nokia stad väljer lösningen Tiera City för att harmonisera processerna kring markanvändning och den byggda miljön

DigiOne Undervisning-tjänsten presenterades för första gången på Educa-evenemanget

Kommunernas Tiera och Digia Finland har tecknat ett avtal om en lösning för mjukvarurobotik med öppen källkod

Håll dig ajour! Beställ vårt finsksprågika nyhetsbrev.