Tiera

Tjänster för utbildning och undervisning

Fler och fler digitala tjänster används för att stödja inlärning och undervisning. Digitala inlärningstjänster underlättar genomförandet av läroplaner i skolans och daghemmens vardag, där elever och barn är aktiva elever. Tjänsterna möjliggör individuellt och gemensamt lärande och stöder ett omfattande och fenomenbaserat lärande.

Utforska utbildnings- och undervisningstjänsterna som utvecklats i samarbete med kommunala aktörer för att stödja inlärning för framtiden. Tjänsterna är färdigt konkurrensutsatta.

Blev du intresserad? Kontakta oss.

Taina Uusi-Illikainen

Affärschef, lösningar – undervisning och pedagogik

Läs mer om tjänsterna

Tiera Edustore - upphandlingskanal ikoni

Tiera Edustore – upphandlingskanal

Upphandlings- och förvaltningsplats av digitalt inlärningsmaterial som är avsett för förskole-, grundskole-, gymnasie-, yrkes- och invandrarundervisning

Tiera Vesseli – tjänstehelhet för småbarnspedagogik ikoni

Tiera Vesseli – tjänstehelhet för småbarnspedagogik

Resursplaneringssystemet rationaliserar, uppdaterar och utvecklar daghemmens tjänster och frigör personalens tid för interaktion med barnen.

Relaterade nyheter och pressmeddelanden

DigiOne Undervisning-tjänsten presenterades för första gången på Educa-evenemanget

Digitaliseringen i skolvärlden har varit i sin linda – DigiOne underlättar vardagen i skolvärlden och gör lärospåret smidigare

Kommunförbundet och DigiOne samarbetar för riksomfattande serviceplattform

Digitala tjänster i skolan hungrar efter förnyelse – DigiOne svarar äntligen på behovet

DigiOne

Vi deltar i DigiOne-projektet tillsammans med sju städer. Vi bygger ett nytt ekosystem för inlärning, samt en digital serviceplattform för utbildning, undervisning och särskilt för eleven, som alla villiga kommuner kan ansluta sig till efter projektperiodens slut 2024.