PSOP – Parasta palvelua

För förvaltning av servicesedlar och inköpning

Parasta palvelua PSOP-systemet för servicesedlar och inköpningstjänst innehåller nationella verksamhetsmodeller och processer för hantering av servicesedlar och inköpning. Tjänstehelheten underlättar vardagen för både tjänsteleverantören, tjänsteproducenten och kommuninvånaren som använder tjänsten. Tjänsten har utvecklats i samarbete med kommunerna.

SE VIDEO (PÅ FINSKA):

Sisältöä ei voida näyttää.

Et ole sallinut evästeitä, joita tarvitaan tämän sisällön näyttämiseen. Salli Markkinointi-evästeet evästeasetuksissa nähdäksesi sisällön.

Muuta hyväksyntääsi

PSOP serviceprocess 

Tiera PSOP är en färdig lösning för att genomföra, följa upp och hantera valfriheten i kommuner, städer och landskap. Parasta palvelua PSOP är lämplig för alla tjänster som tillhandahålls med tjänsteleverantörens sedlar eller som en inköpstjänst, från social- och hälsovårdstjänster till småbarnspedagogiska tjänster samt tillväxttjänster och branschoberoende tjänster. 

Tiera PSOP-webbtjänsten minskar de manuella supportuppgifterna avsevärt och gör därmed tjänsteleverantörens verksamhet betydligt mer effektiv och produktiv.  

Tiera PSOP förbättrar effektiviteten i  tjänsteleverantörens driftprocesser med upp till 80 procent.

De viktigaste effektiveringsområdena  inom operativa processer: 

  • effektivare hantering av tjänsteleverantörsavtal 
  • effektiverar hanteringen och uppföljningen av servicehändelser och  faktureringsarbete genom  automatisering
  • mer tid för kundvägledning som frigörs från administrativt arbete

Tieras kundnöjdhetsundersökning 2020 visade att PSOP:s användarorganisationer var nöjda med bland annat den noggrant utformade, funktionella och kundvänliga Parasta palvelua -lösningen. Det välfungerande kundsamarbetet och Tieras professionella och samarbetsvilliga personal fick beröm.  

Lösningen sågs som tillförlitlig och kunderna upplevde att de kunde få svar på sina support- och serviceförfrågningar snabbt och kompetent. De nya bruksanvisningarna för PSOP hyllades också.  

Införandet av PSOP-systemet gynnar alla parter: 

  • Tjänsteleverantörerna kan planera ett heltäckande tjänsteutbud och förbättra planeringen och ledningen av sin egen enhet. 
  • Systemet kan automatisera arbetet och ge tjänsteleverantören mer tid för kundsamarbete.  

För tjänsteleverantörer öppnar PSOP nya affärsmöjligheter, och tjänsteproducenterna kan enkelt utöka sin verksamhet till nya tjänster och tjänster från olika tjänsteleverantörer. Flera viktiga tillväxthistorier har redan upplevts i de kommuner där Tiera PSOP har införts.   

I Tiera PSOP -systemet har kommuninvånaren möjlighet att jämföra tjänsteproducenter oavsett tid och plats. De tjänster som beviljas kommunens invånare är synliga för tjänstemottagaren och för den som sköter ärenden för mottagarens räkning i realtid. Tjänsten finns på finska och svenska. Parasta palvelua är det mest populära och utbredda systemet för servicesedel och köpt service i Finland. 

Så här får du tillgång till Tiera PSOP 

Införandet av PSOP-systemet och den tillhörande verksamhetsmodellen genomförs med hjälp av erfarna projektledare och experter i enlighet med den färdiga processen.​

En viktig del av implementeringen är utbildningen av framtida användare, som utförs av experter som är väl förtrogna med systemet och verksamhetsmodellen. Utbildningsmiljön ger framtida användare möjlighet att bekanta sig med systemet och dess olika användningsområden, i lugn och ro och med stöd av experter. Med hjälp av en konceptuell projektmodell kan projektet alltid slutföras framgångsrikt.​

I implementeringsprojektet ingår också integration med ekonomistyrningssystemet, dit betalningsmaterialet som produceras av PSOP-systemet exporteras i kontosatt format. 

Verksamhetsmodellen öppnar nya affärsmöjligheter

För tjänsteleverantörer öppnar PSOP nya affärsmöjligheter, vilket inte bara förbättrar kommuninvånarnas tillgång till tjänster utan också stimulerar hela kommunens näringsliv. Flera viktiga tillväxthistorier har redan upplevts i de kommuner där PSOP har införts. Parasta palvelua  är det mest populära och utbredda systemet för servicesedel och köpt service i Finland.

Länkar med mervärde:

PSOP bruksanvisning >> 

PSOP hjälpvideor >>

Blev du intresserad?
Kontakta oss.

Kati Penttilä

Affärsdirektör, Välfärdstjänster