Tiera

Tiera Ärendehantering

Minskar tiden för datahantering

Tiera Ärendehantering är en heltäckande lösning utformad för kommunala aktörer för digitalisering av administrativa ärendehanteringsprocesser. Tjänsten minskar avsevärt den tid det tar att bearbeta information och förbättrar därmed effektiviteten i processerna och verksamheten för administration och beslutsfattande. Det möjliggör också distansarbete, som har blivit en nödvändig del av de kommunala beslutsfattarnas vardag.

Lösningen består av moduler för elektronisk ärendehantering, beslutsfattande och publicering, som utnyttjar intelligent informationshantering. Tjänsten fungerar sömlöst med tjänsten Tiera Elektronisk arkivering . Den övergripande lösningen kan helt digitalisera processerna för handläggning av ärenden i kommuner och regioner.

Vår samarbetspartner är Fujitsu Finland Oy, som ansvarar för leveransen av applikationstjänsterna för Tiera Ärendehantering. Molntjänsten är snabb att ta i bruk i enlighet med den etablerade projektleveransmodellen och är lätt skalbar för att möta behoven hos organisationer av olika storlek.

Ärendehantering CaseM-lösningen möjliggör distansarbete för kommunala beslutsfattare

Kommunernas beslutsfattande kräver lösningar som är effektivare och mer tillförlitliga som stöd än normala kommunikationsverktyg. Vid utformningsfasen av Fujitsus CaseM-systemhelheten har man beaktat de höga kraven på datahantering. På så sätt har CaseM blivit en färdig, konfigurerbar, modern och modulär applikation som underlättar och påskyndar experternas arbete. CaseM-lösningen är enkel att implementera genom Tieras ramavtal utan konkurrensutsatt upphandling. Vi anordnade ett CaseM-webbinarium den 15 april 2020 i samarbete med Fujitsu. Ladda ner webbinariets material här.

Sisältöä ei voida näyttää.

Et ole sallinut evästeitä, joita tarvitaan tämän sisällön näyttämiseen. Salli Markkinointi-evästeet evästeasetuksissa nähdäksesi sisällön.

Muuta hyväksyntääsi

Tieras expert- och konsulttjänster stödjer implementeringen av tjänster

Tieras expert- och konsulttjänster kompletterar tjänstehelheten för ärendehantering. Vi hjälper våra ägarkunder att modellera processer för ärendehantering, ta fram informationshanteringsplaner och i implementeringsprojekt för informationssystem. Fördelarna med våra tjänster förverkligas enligt nuvarande kundreferenser genom finansiella, funktionella och kvalitativa indikatorer.

Tiera Ärendehantering, liksom andra Tiera-tjänster, har redan konkurrensutsatts för ägarkunder. Tjänsten utvecklas i en gemensam utvecklingsgrupp av kommuner där alla användare av tjänsten är välkomna att delta. Den gemensamma utvecklingen säkerställer att tjänsten hålls uppdaterad enligt lagstiftningen och våra kunders behov.

Blev du intresserad?
Kontakta oss.