20.12.2021

Tiera tillhandahåller slutanvändar-, terminal-, M365- och datacentertjänster för Västra Nylands välfärdsområde

Västra Nylands välfärdsområde använder Tieras lösningar för att förbereda och starta upp verksamheten. Tiera producerar välfärdsområdets slutanvändar-, terminal-, Microsoft 365- och datacentertjänster åtminstone fram till slutet av 2023.

I oktober blev Västra Nylands välfärdsområde ägare till Tiera, men samarbetet med kommunerna i Västra Nylands har redan pågått i flera år. Västra Nyland, med över 470 000 invånare, är ett av de största välfärdsområdena i Finland. Det består av Esbo, Hangö, Ingo, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå, samkommunen för grundtrygghet Karviainen (Högfors och Vichtis) och Västra Nylands räddningsverk.

– Vi inledde diskussioner kring IKT-förberedelserna i Västra Nylands välfärdsområde redan på hösten för ett år sedan. Vi har systematiskt utfört definitions- och planeringsarbete, och när riksdagens beslut om välfärdsområden kom den 1 juli 2021 var vi redo att gå vidare med avtalsförhandlingarna. Vi kan tacka Västra Nylands regionförberedelser och de aktiva kommunerna för ett utmärkt förarbete. De har inte bara väntat på SHM:s instruktioner och slutliga finansieringsbeslut, utan har bestämt vilka lösningar de vill använda och hur. Allt som kan göras klart har gjorts under förberedelserna. När finansieringen är säkrad kan vi starta de planerade projekten och bygga framtidens välfärdsområde, säger Arja Fodstad, försäljningschef på Kommuners Tiera Ab.

IKT-tjänsterna utgör grunden för verksamhet och tjänster

Tiera är ett nationellt IKT-tjänsteföretag som ägs av mer än 355 kommunala aktörer. Tieras ägare har en befolkningstäckning på 4,5 miljoner invånare, vilket gör företaget till det största inhouse-bolaget i Finland när det gäller ägarbasen. Tiera har också blivit den ledande utläggningspartnern inom IKT på det kommunala området, eftersom mer än 30 kommunala aktörer har lagt ut sina IKT-tjänster på inhouse-bolaget.

Den riksomfattande verksamheten och den starka utläggningskompetensen är centrala för genomförandet av social- och hälsovårdsreformen. Inhouse-bolagets färdigt konkurrensutsatta IKT-tjänster, digitala lösningar och branschkompetens stödjer kommunerna i att förändra verksamheten och anpassa tjänsterna samt välfärdsområdena i att starta den nya organisationens verksamhet.

– IKT-tjänsterna utgör grunden för verksamhet och tjänster i både kommuner och välfärdsområden. De flesta kommuner i Västra Nyland använder redan våra tjänster efter behov. Därför är vi bekanta med en del av verksamheten och vi är redan verksamma lokalt, men verksamheten kommer nu att stärkas ytterligare genom organiseringen av IKT-tjänster på välfärdsområdet, säger Jyri Lehtonen, affärschef på Tiera.

Enligt Lehtonen kommer förändringen i organisationen av IKT i regionen att bli stor, men regionen är väl förberedd för den framtida förändringen.

– Förhandlingarna om lösningar med välfärdsområdet har skett mycket systematiskt och omsorgsfullt, säger Lehtonen.

Mer information:

Jyri Lehtonen
Affärschef, Kommuners Tiera Ab
044 907 2464 / jyri.lehtonen(@)tiera.fi

Arja Fodstad
Försäljningschef, Kommuners Tiera Ab
050 523 2213 / arja.fodstad(@)tiera.fi