Tiera

Tiera Assi

SaaS-baserad automatiserad kundtjänst

Tieras Automatiserade kundtjänst Tiera Assi är en AI-baserad tjänst enligt SaaS-modellen, som svarar på användarnas frågor och förfrågningar automatiskt, oberoende av sektorsgränser.

Visste du att 40 procent av alla frågor till kommunen sker utanför öppettiderna?

Tiera Assi arbetar dygnet runt varje dag under året och erbjuder sina tjänster på finska, svenska och engelska. Lösningen finns både på dator och mobil, och färdiga ämnesbibliotek för kommunala tjänster har skapats för lösningen.

Beställ en demopresentation om Tiera Assi

Att överföra primära kundkontakter till en chattbot som fungerar dygnet runt frigör mänskliga resurser samtidigt som man på ett tillförlitligt sätt kan automatisera ett stort antal ofta återkommande kundservicesituationer.

Fördelar för kommuner och invånare

Tiera Assi utvecklas i ett kommunalt gemensamt ekosystem där samma automatiserade kundtjänstlösning finns tillgänglig för flera kommuner samtidigt. Ett stort antal färdiga ämnesbibliotek för kommunala tjänster har skapats i Assi, vilket gör att kommunen kan njuta av automatiseringens frukter en vecka efter idrifttagningen.

Den kommunicerande AI-lösningen som utnyttjar kontinuerlig inlärning tolkar snabbt kommuninvånarens informationsbehov och hämtar ett svar som betjänar användarens behov från systemets svarsbibliotek.

Överflyttning av kundkontakter till Tiera Assi i första kontakten ger möjlighet att utveckla den egna personalen samtidigt som deras arbetet med att hantera kommuninvånarnas ärenden underlättas. Genom tjänsten är det möjligt att ägna mer uppmärksamhet åt kvalitet när resurser frigörs för utveckling av tjänster.

Kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls av kommunen och produktiviteten i arbetet som helhet förbättras. Tiera Assi gör det möjligt för organisationer att öka sin kundförståelse genom att tillhandahålla realtidsinformation om de diskussioner som har ägt rum. På så sätt kan exempelvis de som ansvarar för servicewebbplatser i kommunala organisationer bättre förstå vilken typ av information invånarna behöver och vilken typ av servicebehov de har.

Blev du intresserad?
Kontakta oss.