Tiera

Tieras styrelse och styrgrupper

Av bolagsstämman utsedda medlemmar i styrelsen och styrgruppen

Styrelse

 • Repe Harmanen, advisor (ordförande)
 • Rami Savila, strategi- och utvecklingsdirektör, Åbo stad (vice ordförande)
 • Ari Konttas, finansdirektör, Esbo stad
 • Tiina Granqvist, tjänsteområdeschef, tjänsteområdet för bildning, Lahtis stad
 • Katri Kalske, biträdande stadsdirektör för uppfostran och inlärning, Vanda stad
 • Tomas Häyry, stadsdirektör, Vasa stad
 • Tuija Pesonen, senior advisor

Styrgrupper

Medlemmar i styrgrupperna för Tiera sedan 28 april 2022.

Ledning och ekonomi

 • Valtteri Mikkola, Åbo stad (ordförande)
 • Hanna Hurmola-Remmi, Heinola stad
 • Aapo Pispa, Asikkala kommun
 • Petri Lätti, Kangasala stad
 • Katri Heberg, Kemi stad
 • Ville Rajahalme, Västra Nylands välfärdsområde
 • Johanna Vaittinen (tills 31.5.2022), Päivi Määttä (från 1.6.2022), Brahestad
 • Olli Riikonen, Finlands kommunförbund
 • Jukka Männikkö, Tammerfors stad
 • Jan Finne, Vasa stad
 • Petra Määttänen, Varsinais-Suomen liitto

IKT

 • Markus Lundell, Västra Nylands välfärdsområde (ordförande)
 • Aki Autiomäki, Tavastehus stad
 • Taina Aaltonen, Jyväskylä stad
 • Tuija Gustavsson, Grankulla stad
 • Tenho Moilanen, Kemi stad
 • Jukka Kukkonen, Uleåborgs stad
 • Ilkka Manninen, Björneborgs stad
 • Harri Ihalainen, Rovaniemi stad
 • Sami Varjo, Seinäjoki stad
 • Juha Haapamäki, Tammerfors stad
 • Kari Rajanaro, Åbo stad
 • Vesa Mustonen, Vasa stad

Smart City

 • Tanja Oksa, Jyväskylä stad (ordförande)
 • Tarja Majuri, Tavastehus stad
 • Katariina Valtonen, Kouvola stad
 • Sirpa Männistö, Nokias stad
 • Stenlund Kari, Nokian kaupunki
 • Tapio Matinmikko, Uleåborgs stad
 • Mikael Yritys, Brahestad
 • Harri Ihalainen, Rovaniemi stad
 • Ilmari Mattila, Sastamala stad
 • Ethel Eriksson, Sibbo kommun
 • Päivi Tiihonen, Finlands kommunförbund
 • Outi Valkama, Tammerfors stad
 • Jaakko Ståhlberg, Åbo stad
 • Jukka Talvi, Vasa stad

Informationshantering och digitalisering

 • Mikael Grannas, Sipoo kommun (ordförande)
 • Mika Mitikka, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
 • Vesa Huttunen, Heinola stad
 • Jouni Jäkkö, Tavastehus stad
 • Tuukka Vepsäläinen, Jyväskylä stad
 • Tenho Moilanen, Kemi stad
 • Miia Kapanen, Kouvola stad
 • Kirsi Kangas, Kuusamo stad
 • Marko Monni, Lahtis stad
 • Tommi Kuukka, Västra Nylands välfärdsområde
 • Ari Ylinärä, Uleåborgs stad
 • Kari Väyrynen, Brahestad
 • Harri Ihalainen, Rovaniemi stad
 • Marko Tanska, Salo stad
 • Ari Halkola, Seinäjoki stad
 • Tom Holmroos, Finlands kommunförbund
 • Tuukka Seppälä, Tammerfors stad
 • Joni Ilmanen, Åbo stad
 • Teemu Laakso, Tusby kommun
 • Vesa Mustonen, Vasa stad
 • Antti Vasanen, Varsinais-Suomen liitto
 • Mika Ålander, Övre Savolax Samkommunen SOTE

Välfärd-styrgruppen

 • Anniina Tirronen, Tammerfors stad (ordförande)
 • Merja Tepponen, Eksote
 • Irma Latikka, Jyväskylä stad
 • Kaisa Rauvala, Kemi stad
 • Jorma Haapanen, Västra Nylands välfärdsområde
 • Anneli Pahta, Salo stad
 • Karri Vainio, Finlands kommunförbund
 • Sari Ahonen, Åbo stad
 • Virve Flinkkilä, Vaasa stad
 • Mika Ålander, Ylä-Savon sote

Utbildning och uppfostran

 • Pia Kokko, Lappträsk kommun (ordförande)
 • Harri Rinta-aho, Esbo stad
 • Mika Mäkelä, Tavastehus stad
 • Jarkko Lampinen, Jyväskylä stad
 • Pia Hulkkonen, Kemi stad
 • Vesa Toikka, Kouvola stad
 • Heikki Turunen, Lahtis stad
 • Juha-Pekka Lehmus, Lojo stad
 • Mika Penttilä, Uleåborgs stad
 • Kati Haarala (tills 31.5.2022) ja Lucina Hänninen (från 1.6.2022), Brahestad
 • Minna Lindberg, Finlands kommunförbund
 • Kristiina Järvelä, Tammerfors stad
 • Jouni Paakkinen, Åbo stad
 • Markus Torvinen, Tusby stad
 • Janina Sjöstrand, Vasa stad
 • Ilkka Kalo, Vanda stad

Nomineringskommittén

Tiera har i enlighet med förvaltningsstadgan en nomineringskommitté, vars uppgift är att utarbeta ett förslag om styrelsens och styrgruppernas medlemmar och suppleanter till bolagsstämman. Bolagsstämman utser styrelsens och styrkommitténs medlemmar och suppleanter på förslag av nomineringskommittén. Nomineringskommitténs medlemmar för mandatperioden 2022–2023 är:

 • ledande stadsjurist Laura Klami, Åbo (ordförande)
 • koncernstyrningens utvecklingsdirektör Maria Jyrkkä, Esbo (vice ordförande)
 • stadsjurist Pekka Virkkunen, Lahtis
 • CIO Jouni Jäkkö, Tavastehus
 • vice verkställande direktör Hanna Tainio, Finlands Kommunförbund rf
 • direktör Marina Kinnunen, Samkommunen för Österbottens välfärdsområde
 • expert Tarja Virmala
 • verkställande direktör Sanna Varpukari, Sovelto Oyj
 • kommundirektör Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkala

Håll dig ajour! Beställ vårt finsksprågika nyhetsbrev.