Tiera Vire

För främjande av välbefinnande och hälsa

Tiera Vire är en digital välfärdstjänst som förbättrar invånarnas välbefinnande, hälsa och livskvalitet.

Det är en applikation som riktar sig till invånare, kommunala aktörer och andra organisationer, också fungerar mobilt och bidrar till att främja invånarnas välbefinnande. Lösningen fungerar till exempel som en rolig, gemensam och enkel distanslösning för skolidrott.

Det bästa sättet att använda Tiera Vire -tjänsten är att införa den i hela kommunen, så att Tiera Vire kan användas obegränsat i olika branscher och tjänster – även för att informera i olika situationer.

Tiera Vire kan användas i alla tjänster som erbjuds av kommunala aktörer, till exempel för att stödja vanor som främjar välbefinnande på arbetsplatsen, inom hälsovården, i skolan eller en för begränsad målgrupp.

Tjänstens viktigaste fördelar

Tiera Vire är baserat på en övergripande och lättanvänd välfärdsapplikation som erbjuder bra uppföljnings- och rapporteringsfunktioner. Appen kan användas mobilt eller på dator. Tjänstens kommunikationsfunktioner möjliggör dessutom mångsidig kommunikation mellan målgrupperna samt personlig information eller gruppinformation för användarna av applikationen via applikationen.

En väsentlig del av tjänsten är ett  mångsidigt innehålls- och programbibliotek som ger stöd för olika livssituationer för kommunens invånare, antingen för att självständigt kunna sätta upp och följa upp sina egna mål, tillsammans med en vän eller i samarbete med yrkespersoner.

En av de viktigaste funktionerna i appen är möjligheten att bilda gemenskaper och team som kan användas för att skapa kamratstödgrupper, riktade grupper kring ett specifikt ämne och grupper som leds av till exempel en extern aktör som en organisation eller ett företag.

Se Kemi stads användarupplevelse här. >>

 Tiera Vire tilläggstjänster:

  • Administratörstjänst
  • Tillägg av egna eller samarbetspartners innehåll och program till tjänsten
  • Expertarbete för att främja hälsa och välbefinnande

Tjänsten möjliggör kommunernas och samkommunernas huvuduppgiften: att främja invånarnas välbefinnande.

Tieras användare drar nytta av appen i sin egen Sporttikesä 2021 motionskampanj. >>

Blev du intresserad?
Kontakta oss.

Kati Penttilä

Affärsdirektör, Välfärdstjänster