Tiera

IKT-utläggningstjänster

Funktionell IKT utgör grunden för förändring och digitalisering

Tiera är väl förtrogen med kommunala aktörers IKT-tjänster

I takt med att verksamhet och tjänster digitaliseras blir IKT allt viktigare i kommunala organisationer. IKT-tjänster utgör grunden för en fungerande verksamhetsmiljö samt för utveckling av tjänster och främjande av digitalisering.

Tieras IKT-utläggningstjänster moderniserar de kommunala aktörernas IKT-tjänster och bidrar till att säkerställa en tillförlitlig miljö. Med hjälp av utläggningstjänster frigör de kommunala aktörerna tid för utveckling av verksamhet och tjänster och gör det möjligt att främja digitaliseringen.

När IT-administrationen, applikationsstödet och den grundläggande informationstekniken fungerar, kan kommunala organisationer fokusera på att utföra sina viktigaste uppgifter och utveckla sin verksamhet.

Tiera är den ledande partnern inom IKT på kommunområdet

Tiera har utvecklats till den ledande partnern inom IKT på kommunområdet. Ägarkunderna lägger ut sina IKT-tjänster till inhouseföretaget för att säkerställa bättre förutsättningar för utveckling av verksamheten.

Tiera har ett omfattande ansvar för sina ägarkunders IKT-tjänster i hela Finland. Vi sköter IT-administrationens ledning, planering och projektarbete, applikationsstöd och IKT-tjänsteproduktion.

Varför ett IKT-partnerskap med Tiera?

  • Utläggningstjänsterna byggs tillsammans med kunden, utifrån lösningsförslaget Polku Tieraan
  • Inget behov av att konkurrensutsätta, möjlighet till ett långsiktigt IKT-partnerskap
  • Snabbare startprocess för tjänsterna jämfört med marknadsaktörer
  • Standardiserad och kostnadseffektiv servicemodell
  • Personalen överförs till Tiera som gamla anställda, möjlighet att växa och utvecklas som en del av den nationella IKT-serviceorganisationen
  • Kompetensen och expertisen upprätthålls och utvecklas inom området
  • Tiera producerar IKT-tjänster i Finland med egen personal
  • Kvalitetslöften och en omtyckt prismodell för tjänster
  • Tiera är de kommunala aktörernas partner för IKT-utveckling
  • Anpassar sig efter den föränderliga verksamhetsmiljön, bidrar till att säkerställa kontinuitet i tjänsterna, t.ex. vid övergång till välfärdsområden

Blev du intresserad? Kontakta oss.

Jukka Markkanen

Kundchef – Södra Savolax, Mellersta Finland, Norra Savolax, Norra Karelen

Jyri Lehtonen

Affärsdirektör, IKT-utläggningstjänster

Nyckeltal

570 000

befolkningstäckning

9,4/10

kundnöjdhet

300+

experter

150 000

lösta supportförfrågningar per år

3000+

virtuella servrar

Läs mer om tjänsterna

Experttjänster för IT-administration ikoni

Experttjänster för IT-administration

Våra experter hjälper till inom IT-ledning och hantering av helheten samt i olika planerings-, utvecklings- och forskningsprojekt.

Stödtjänster ikoni

Stödtjänster

Drift- och närstödstjänster stödjer det dagliga arbetet i kommunala organisationer, hjälper även i oväntade situationer och erbjuder självbetjäningsmöjligheter i anslutning till verksamheten.

Enhetstjänster ikoni

Enhetstjänster

Moderna och hanterbara livscykel- och enhetshanteringstjänster säkerställer driften av terminalutrustning i en snabbt föränderlig arbetsmiljö.

Applikationsstöd ikoni

Applikationsstöd

Hjälper kommunala organisationer att utveckla informationssystem och applikationer så att de möter verksamhetens behov och interagerar med modern arkitektur.

Kapacitets- och drifttjänster ikoni

Kapacitets- och drifttjänster

Moderna kapacitets- och drifttjänster säkerställer funktionaliteten hos samhälleligt betydelsefulla tjänster och möjliggör utveckling av kundmiljöer.

Kommunikation och brandväggstjänster ikoni

Kommunikation och brandväggstjänster

Planering, utveckling och underhåll av kommunala aktörers kommunikationsmiljöer för att möjliggöra smidig och säker ärendehantering.

Mobilenhetshantering ikoni

Mobilenhetshantering

Tjänster för hantering av mobila enheter som är anpassade till branschens behov stöder användarnas arbete och skyddar verksamhetsmiljön.

Våra kunders berättelser

Vardagen flyter och tjänsterna fungerar

Vasa stad överförde produktionen av sina ICT-tjänster till Kuntien Tiera i början av året 2021. Den gemensamma historien sträcker sig ändå långt tillbaka i tiden, eftersom Vasa i många år har varit en av ägarkommunerna i Kuntien Tiera. Överföringen av ICT-tjänsterna till ett inhouse-företag var ett betydligt enklare och bättre alternativ än en total utkontraktering till en tredje aktör.

Konceptet Polku Tieraan säkrade bra nya jobb för Sastamalas IKT-personal

Sastamala bestämde sig för att lägga ut sina IKT-tjänster på Kommunernas Tiera. Både de anställda och kommunen är nöjda med resultatet.

Siilinjärvi investerar i utveckling av digitala tjänster

I höstas lade Siilinjärvi kommun ut sina IKT-tjänster på Tiera. Tidigare var rollen hos den egna IT-administrationen att upprätthålla och utveckla arbetsmiljön i organisationen, och det fanns inga resurser att utveckla digitala tjänster. När IKT-tjänsterna lades ut kunde man inrikta de egna resurserna på utvecklingsarbete.

Dra nytta av ett kostnadsfritt lösningsförslag

Om du funderar på hur IKT borde organiseras i din organisation så att ni kan fokusera bättre på verksamhetsutveckling och resultatarbete, dra nytta av våra ägarkunders kostnadsfria lösningsförslag. Polku Tieraan är ett konkret koncept baserat på interaktion med våra kunder för att bygga ett lösningsförslag. Du får giltig information till stöd för beslut om organisation av IKT och partnerskap med Tiera.

Nyheter och pressmeddelanden

Färdigt konkurrensutsatta M365-tjänster påskyndar uppstarten av välfärdsområdenas verksamhet

Vanda stad blev ägare av Tiera

Beställ M365-licenser för säsongs- och sommararbetare till ett billigare pris – senast den 31 maj!