Tiera

Polku Tieraan

Dra nytta av ett kostnadsfritt lösningsförslag för att organisera IKT

Tiera är Finlands ledande IKT-partner på det kommunala området och omkring 30 av våra ägarkunder har lagt ut sina IKT-tjänster till sitt inhouse-företag. Tiera fungerar som en genuin partner för sina ägarkunder och partnerskapet bygger på nära samverkan.

Om du funderar på hur IKT borde organiseras i din organisation så att du kan fokusera bättre på verksamhetsutveckling och resultatarbete, dra nytta av våravgiftsfria nulägesanalys och lösningsförslag för ägarkunder.

Polku Tieraan är ett konkret koncept baserat på interaktion med våra kunder för att bygga ett lösningsförslag. Du får giltig information till stöd för beslutsfattande gällande nuläge och organisation av IKT samt partnerskap med Tiera.

Kontakta oss eller lämna dina kontaktuppgifter hos oss så återkommer vi till dig!

Blev du intresserad?
Kontakta oss.

Juha Kaipainen

Ledande lösningschef

Mera tid för utveckling av verksamhet

Titta på videon för att se hur kommuner via lösningen Polku Tieraan har blivit outsourcingkunder i Tiera och nu bättre kan fokusera på att utveckla sin egen verksamhet och tjänster