Tiera

DATAHANTERINGSPLATTFORM

Centraliserad datahantering och AI-baserad problemlösning

Modern AI-teknik, i kombination med data, kan producera applikationer och problemlösning som skulle ha krävt en hel del hantverk i det förflutna, eller till och med varit omöjligt.

Tieras datahanteringsplattform hjälper kommunala aktörer att övergå till nätverksbaserad, centraliserad datahantering och AI-baserad problemlösning i framtiden. När all viktig information i kommunerna ingår i samma datastruktur och datahanteringsplattformen bidrar med färdiga analysmetoder kan AI snabbt och effektivt integreras i deras problemlösnings- och tjänsteinnovationer.

Det är också möjligt att använda färdiga datamodeller och algoritmer om och om igen i nya projekt. Återanvändbarhet förbättrar utvecklingen av tillämpningar som förbättrar städernas funktion.

Läs mer om ämnet här >>

Blev du intresserad?
Kontakta oss.