Tiera

Tiera – Vi reformerar den kommunala verksamheten

Vi bygger framtidens kommunala tjänster. Som ett nationellt företag som ägs av kommunala organisationer erbjuder och utvecklar vi konkurrensutsatta och standardiserade IKT-tjänster samt digitala lösningar för att stödja våra ägarkunders smidiga vardag och verksamhetsutveckling – för kunder och invånare.

Utveckling av kommunala organisationers verksamhet och tjänster

Som vår ägarkund får du tillgång till konkurrensutsatta, högklassiga och standardiserade IKT-, digi- och konsulttjänster för att stödja en smidig vardag och utvecklingen av verksamheten.
Ansvarar du för ledningen av den kommunala organisationen?

Ansvarar du för ledningen av den kommunala organisationen?

Utvecklar du den kommunala organisationens IKT-miljö och -tjänster?

Utvecklar du den kommunala organisationens IKT-miljö och -tjänster?

Bygger du framtidens hälso- och sjukvårdstjänster?

Bygger du framtidens hälso- och sjukvårdstjänster?

Ansvarar du för att utveckla undervisningstjänster?

Ansvarar du för att utveckla undervisningstjänster?

Kommande webbseminarier och evenemang (på finska)

Inflytande via handlingar

Vi gör ett socialt betydelsefullt arbete och är stolta över att vara Ett samhälleligt företag. Vårt mål är att de sociala effekter som uppnås 2023 till följd av vår verksamhet ska uppgå till en miljard euro per år.

Lediga tjänster

Gå med i Tiera-nätverket

Vi är ett inhouse-bolag som ägs av cirka 400 kommunala organisationer och välfärdområden. Vår verksamhetsmodell möjliggör direktupphandling från Tiera. Våra ägarkunder drar nytta av både gemensam köpkraft och utvecklingsarbete.

Håll dig ajour! Beställ vårt finsksprågika nyhetsbrev.