Tiera

Kundberättelser

Vi är nära involverade i våra kunders vardag och i utvecklingen av verksamheten. Läs om hur kommuner, städer och välfärdsområden har utvecklat sin egen verksamhet och sina tjänster med hjälp av Tiera.

Vasa utvecklade krisberedskap vid en cybersäkerhetsövning i Jyväskylä tillsammans med Tiera

Vasa stad och Kommunernas Tiera deltog i en nationell cybersäkerhetsövning

Vire-webbutbildning ökar välbefinnandet i arbetet

Syftet med utbildningen var att pröva på virtuell coachning som en form av stöd för välbefinnande, att stödja medarbetarnas eget främjande av välbefinnande, att ge information om olika aspekter av välbefinnande och sambandet mellan välbefinnande och arbete, samt att pilottesta Tiera Vire -appen som ett verktyg för att stödja medarbetarnas välbefinnande.

Tiera Puhe+Data hjälpte Björneborg att konkurrensutsätta hela den digitala kundtjänsten

Tiera hjälpte Björneborg att inte bara konkurrensutsätta de traditionella operatörstjänsterna utan även den omfattande digitala kundservicehelheten. 

Tiera City lanserades i Nådendal – se videon

Nådendals stad valde Tiera City som helhetslösning för stadens byggda miljö. Med Tiera City kan...

Video: IKT-samarbete möjliggör utvecklandet av digitala tjänster i Siilinjärvi

Siilinjärvi lade ut sina IKT-tjänster i sin helhet till Kuntien Tiera år 2020. Efter vår...

Vardagen flyter och tjänsterna fungerar

Vasa stad överförde produktionen av sina ICT-tjänster till Kuntien Tiera i början av året 2021. Den gemensamma historien sträcker sig ändå långt tillbaka i tiden, eftersom Vasa i många år har varit en av ägarkommunerna i Kuntien Tiera. Överföringen av ICT-tjänsterna till ett inhouse-företag var ett betydligt enklare och bättre alternativ än en total utkontraktering till en tredje aktör.

Tieras Digital Färdplan förtydligade organiseringen av IKT-tjänsterna i Nystad

Ett av huvudmålen med den Digitala färdplanen var, att se till att man inom IT-administrationen i god tid skulle känna till vilka uppgifter är på väg, så att arbetsinsatserna skulle kunna planeras på rätt sätt. När IT-administrationen vet vilka förändringar man avser att göra i staden och deltar ända från det att upphandlingarna inleds kan man bättre förutse och underlätta vardagen för både sig själv och slutanvändarna när det gäller att använda stadens utrustning och system.

Tiera Vesseli moderniserar resursplaneringen av småbarnspedagogik i Lappo

Inom en snar framtid kommer lapparna från daghemmet inte längre glömmas i barnens ryggsäckar, eftersom alla meddelanden och förfrågningar börjar gå elektroniskt mellan hemmet och dagiset. Det nya resursplaneringssystemet Tiera Vesseli togs i bruk inom småbarnspedagogiken i Lappo i slutet av 2021. Det molnbaserade systemet integreras smidigt med andra kommunala tjänster.

Systemet för servicesedlar och köpt service PSOP minskade arbetsmängden och förbättrade servicen inom Kajanalands samkommun för social- och hälsovård

I Kajanalands samkommun för social- och hälsovård har införandet av systemet för servicesedlar och köpt...