Tiera

Kundberättelser

Vi är nära involverade i våra kunders vardag och i utvecklingen av verksamheten. Läs om hur kommuner, städer och välfärdsområden har utvecklat sin egen verksamhet och sina tjänster med hjälp av Tiera.

Systemet för servicesedlar och köpt service PSOP minskade arbetsmängden och förbättrade servicen inom Kajanalands samkommun för social- och hälsovård

I Kajanalands samkommun för social- och hälsovård har införandet av systemet för servicesedlar och köpt...

Konceptet Polku Tieraan säkrade bra nya jobb för Sastamalas IKT-personal

Sastamala bestämde sig för att lägga ut sina IKT-tjänster på Kommunernas Tiera. Både de anställda och kommunen är nöjda med resultatet.

Integrationen av Leppävirtas ekonomistyrning sköttes smidigt med hjälp av Tiera Digius integrationsplattform

Med hjälp av Tieras integrationsplattform skapades ett sömlöst gränssnitt mellan de olika verksamheternas system och ekonomistyrningssystemet för Leppävirta kommun. Samtidigt blev uppföljningen av verksamheten och datasäkerheten effektivare.

Vardagen flyter och tjänsterna fungerar

Kuntien Tiera svarar för underhåll av ICT-tjänster och ICT-stöd som behövs i Vasa stad. Staden har varit mycket nöjd med hur smidigt allt har fungerat – så smidigt att man i praktiken inte har behövt fästa någon uppmärksamhet alls vid hur ICT-tjänsterna fungerar.

Kortare O365-kontrakt för säsongsarbetare är ett smidigt sätt att minska licenskostnaderna

Åbo stad utnyttjade möjligheten att förvärva O365-licenser för anställda även för en kortare period än...

Samarbete ger muskler till utvecklingen av kommunala digitala tjänster

I norra Finland har städer och kommuner löst utmaningen med att utveckla digitala tjänster genom att bilda ett samarbetsnätverk kallat ePS3.

Socialas plattform skapades för att stödja synligheten och utvecklingen av organisationer som tillhandahåller tjänster

Yhteisen hyvän alusta -plattformen, som sammanför organisationer och operatörer som tillhandahåller tjänster, genomfördes med hjälp av Tieras tjänsteplattform. Plattformen ger organisationer bättre sökbarhet och möjlighet till effektivt samarbete vid till exempel utvecklingsarbete och anbudsförfaranden.

Bra IT är inte en självklarhet – Undersökningen hjälpte Servica att utveckla sin verksamhet

Servica beställde utredningen av sin IKT-verksamhet som en experttjänst från Tiera. Företaget ville ta reda på om de nuvarande IKT-tjänsteproducenterna tillhandahåller service som uppfyller behoven i förhållande till förväntningarna.

Siilinjärvi investerar i utveckling av digitala tjänster

I höstas lade Siilinjärvi kommun ut sina IKT-tjänster på Tiera. Tidigare var rollen hos den egna IT-administrationen att upprätthålla och utveckla arbetsmiljön i organisationen, och det fanns inga resurser att utveckla digitala tjänster. När IKT-tjänsterna lades ut kunde man inrikta de egna resurserna på utvecklingsarbete.