Tiera

Kundberättelser

Vi är nära involverade i våra kunders vardag och i utvecklingen av verksamheten. Läs om hur kommuner, städer och välfärdsområden har utvecklat sin egen verksamhet och sina tjänster med hjälp av Tiera.

Vardagen flyter och tjänsterna fungerar

Vasa stad överförde produktionen av sina ICT-tjänster till Kuntien Tiera i början av året 2021. Den gemensamma historien sträcker sig ändå långt tillbaka i tiden, eftersom Vasa i många år har varit en av ägarkommunerna i Kuntien Tiera. Överföringen av ICT-tjänsterna till ett inhouse-företag var ett betydligt enklare och bättre alternativ än en total utkontraktering till en tredje aktör.

Tiera Vesseli moderniserar resursplaneringen av småbarnspedagogik i Lappo

Inom en snar framtid kommer lapparna från daghemmet inte längre glömmas i barnens ryggsäckar, eftersom alla meddelanden och förfrågningar börjar gå elektroniskt mellan hemmet och dagiset. Det nya resursplaneringssystemet Tiera Vesseli togs i bruk inom småbarnspedagogiken i Lappo i slutet av 2021. Det molnbaserade systemet integreras smidigt med andra kommunala tjänster.

Systemet för servicesedlar och köpt service PSOP minskade arbetsmängden och förbättrade servicen inom Kajanalands samkommun för social- och hälsovård

I Kajanalands samkommun för social- och hälsovård har införandet av systemet för servicesedlar och köpt...

Konceptet Polku Tieraan säkrade bra nya jobb för Sastamalas IKT-personal

Sastamala bestämde sig för att lägga ut sina IKT-tjänster på Kommunernas Tiera. Både de anställda och kommunen är nöjda med resultatet.

Integrationen av Leppävirtas ekonomistyrning sköttes smidigt med hjälp av Tiera Digius integrationsplattform

Med hjälp av Tieras integrationsplattform skapades ett sömlöst gränssnitt mellan de olika verksamheternas system och ekonomistyrningssystemet för Leppävirta kommun. Samtidigt blev uppföljningen av verksamheten och datasäkerheten effektivare.

Kortare O365-kontrakt för säsongsarbetare är ett smidigt sätt att minska licenskostnaderna

Åbo stad utnyttjade möjligheten att förvärva O365-licenser för anställda även för en kortare period än...

Samarbete ger muskler till utvecklingen av kommunala digitala tjänster

I norra Finland har städer och kommuner löst utmaningen med att utveckla digitala tjänster genom att bilda ett samarbetsnätverk kallat ePS3.

Socialas plattform skapades för att stödja synligheten och utvecklingen av organisationer som tillhandahåller tjänster

Yhteisen hyvän alusta -plattformen, som sammanför organisationer och operatörer som tillhandahåller tjänster, genomfördes med hjälp av Tieras tjänsteplattform. Plattformen ger organisationer bättre sökbarhet och möjlighet till effektivt samarbete vid till exempel utvecklingsarbete och anbudsförfaranden.

Bra IT är inte en självklarhet – Undersökningen hjälpte Servica att utveckla sin verksamhet

Servica beställde utredningen av sin IKT-verksamhet som en experttjänst från Tiera. Företaget ville ta reda på om de nuvarande IKT-tjänsteproducenterna tillhandahåller service som uppfyller behoven i förhållande till förväntningarna.