Tiera

Tiera Turva

Tjänstehelhet för informationssäker kommunikation

Tiera Turva levererar marknadens ledande lösningar för informationssäkerhet till kommunala aktörer. I tjänstehelheten ingår:

  • Krypterad e-post
  • Elektronisk signatur
  • Krypterat arbetsutrymme
  • Krypterat formulär

Med en krypterad e-post kan du skicka meddelanden på ett säkert sätt och emotta svarsmeddelanden konfidentiellt till och från vilken e-postadress som helst. Lämplig säkerhetsnivå kan väljas för e-postskydd utifrån behov. Tjänsten är en krypteringslösning som är godkänd av Cybersäkerhetscentret (NCSA-FI) för hantering av säkerhetsklassificerat (ST III och ST IV) material.

Elektroniska signaturer gör uppgifterna säkra och överförbara på elektronisk väg direkt till back-end-systemen. Tjänsten påskyndar handläggningen av ärenden och underlättar arbetet för kunder och personal genom övergång till digital ärendehantering. I hanteringen av olika kontrakt sparar tjänsten till exempel en betydande mängd tid per dokument som ska signeras, eftersom de manuella arbetsstegen och behovet av utskick försvinner.

Formulärtjänsten gör det möjligt att på ett säkert sätt erbjuda formulär online så att användarna kan fylla i dem direkt elektroniskt. Det är möjligt att ange önskad webbadress för formulären, och därmed kan till exempel länkningen av formulären till organisationens intranätssidor göras på ett enkelt sätt.

Ett krypterat arbetsutrymme kombinerar fildelning och kommunikation till en enda enhet. Konfidentiell information kan enkelt och säkert delas mellan olika externa och/eller interna intressenter. Tjänsten möjliggör också säkra snabbmeddelanden och andra bekväma grupparbetsfunktioner.

Tieras partner i tjänstehelheten Säkerhet är Deltagon Oy som ingår i SSH Communications Security Oyj.

Blev du intresserad? Kontakta oss.