Tiera

Geoinformationstjänster

Förbättra processer med hjälp av geodata

Tiera Geoinformationstjänster kan användas för att förbättra de kommunala aktörernas processer genom att analysera många slags data, såsom gatunät, byggnader, tjänsteleverantörer, transportnät och invånarstruktur eller placeringen av tjänster genom plats och geodata. De analyserade data, som stöds av de grafiska funktionerna i tjänsten, används enkelt för att producera visuella kartbildsapplikationer för olika behov.

En ny dimension i informationsledningen

Användningen av geodata är en fråga om effektiv användning och flexibelt utbyte av lokaliserad information för att stödja beslutsfattande. Informationen i operativa informationssystem kan göras tillgänglig för en bredare publik och informationen kan enkelt användas i olika lösningar.

Lösningen kan användas för att kombinera geodata och statistik som produceras av olika informationssystem med ett lättanvänt webbläsarbaserat användargränssnitt (t.ex. lägesbild), och för att tillhandahålla informationen och dess analys och visualisering för användning av alla som behöver den i planering och beslutsfattande.

Det är till exempel viktigt att ta fram en lägesbild av var människor befinner sig, var tjänster finns och vilka olika transportsätt som används. Lägesbilden hjälper till att förstå driftmiljön och därmed rikta åtgärder rätt och till de rätta platserna.

Tiera Geoinformationstjänster är omfattande helheten

Tiera Geoinformationsjänster betjänar välfärdsområden och kommunala organisationer för ett brett spektrum av behov. Flera färdiga applikationer kan användas som sådana eller anpassas efter kundens behov. Lösningen kan användas för att gå från ett komplex av flera separata program till en enda hanterad plattformslösning.

Lösningen eller delar av den kan också användas för att komplettera befintlig programvara som kanske inte passar för alla förändrade behov eller erbjuder flexibla anpassningsalternativ.

Mångsidig kommunikation med invånarna

Tiera Geoinformationsjänster kan användas för att kommunicera med invånarna om välfärdsområdens eller kommunens tjänsteutbud, projekt och aktuella händelser via karttjänsten. Återkoppling och inkludering kommer också att bli effektivare, till exempel genom platsbaserade undersökningar.

Kolla in exempel på berättelsekartor!

Lösningens fördelar och egenskaper:

  • Omfattande plattformslösning – erbjuder flera mångsidiga och färdiga applikationer
  • Rollbaserad åtkomst till olika applikationer
  • Kontrollerad delning av information och applikationer mellan användargrupper
  • Gemensam datahantering och informationsutbyte som olika tjänster eller via gränssnitt
  • Möjliggör effektiv analys och planering av till exempel servicenätverk
  • Intern och extern användning – kartor och applikationer även för kommunens / samkommunens webbplats
  • Förbättrar fältarbetet med kartbaserade mobila applikationer (kartläggning, inventering…)
  • Färdigt konkurrensutsatta för välfärdsområden, kommuner och samkommuner
  • Flera olika lösningspaket beroende på användarens behov

I exemplet visas energidata kartan och som statistik.

Tiera Geoinformationstjänster är en omfattande lösning som även innehåller andra funktioner som hjälper till att förbättra organisationens verksamhetsmetoder, sprida information till invånare och inom organisationer. Lösningen kan även användas för att involvera intressenter i utvecklingen av tjänster och aktiviteter inom organisationen eller din kommuns område.

Läs mer om ämnet:

PRESSMEDDELANDE: Kommunernas Tiera har lagt ut en omfattande geodatalösning för kommuner och samkommuner

Läs mer om nyttan med geodata >>