Tiera

Tiera Digius

Driftskompatibilitet och digitalisering av processer

Med våra tjänster möjliggör vi en smidigare utveckling av kommunorganisationernas tjänster. Äkta digitalisering skapas genom integrationer när resursplaneringssystem ansluts som en del av processen.

De kommunala aktörernas och välfärdsområdenas processer kan digitaliseras stegvis eller delvis. Kommunens aktörer kan välja vilka områden eller processer de vill utveckla och vi kan erbjuda lösningar som fungerar för dem.

Serviceplattform – Tiera Digius

Tiera Digius är en innovativ plattform för digitalisering av servicekedjor, bättre kundvägledning och aktiv informationsledning. Den förbättrar invånarnas kundupplevelse och harmoniserar serviceprocesserna. Genom serviceplattformen kan kommuner och nya välfärdsområden erbjuda de bästa tjänsterna till kommuninvånarna, stärka möjligheterna för näringslivet i det egna området och öka vitaliteten och konkurrenskraften.

Vi kan digitalisera och harmonisera serviceprocesserna i kommuner och välfärdsområden i en mycket snabb takt, en process i taget, enligt en smidig verksamhetsmodell. Digius horisontella förhållningssätt möjliggör en heltäckande bild av serviceprocesserna från ärendehantering till kundservice och informationsledning.

Med hjälp av Digius startar processen digitalt från kommuninvånaren, så att informationen når kundtjänsten i realtid och kund- och servicestyrningen förbättras. Eftersom informationen erhålls elektroniskt redan från början kan korrekt och enhetlig information erhållas för informationsledning.

En innovativ plattform gör det möjligt att skapa ekosystem, till exempel i en situation där kommunen vill involvera olika aktörer i det regionala ekosystemet. Tack vare den gemensamma plattformen kan kommunens intressenter enkelt berätta om sina egna tjänster eller ge kommunens invånare information om evenemang i området.

Implementeringen på serviceplattformen bygger på idén om en cirkulär ekonomi, där de färdiga digitaliserade processerna är tillgängliga för alla Tieras ägarkunder. Verksamhetsmodellen möjliggör en snabb och effektiv digitalisering av processer och tjänster samt lägre ändringskostnader.

Läs pressmeddelandet om Tiera Digius >>

Blev du intresserad? Kontakta oss.

Läs mer om tjänsterna

Process- och digiplattform ikoni

Process- och digiplattform

Digitaliserar och harmoniserar serviceprocesser.

Datahanteringsplattform ikoni

Datahanteringsplattform

Nätverksbaserad, centraliserad datahantering och AI-baserad problemlösning

Integrationsplattform och integrationstjänster ikoni

Integrationsplattform och integrationstjänster

Ansluter system och möjliggör informationsflöde

Tiera är aktivt involverad i att hjälpa och stödja kommunala aktörer i utvecklingen av effektiva tjänster. Utvecklingen av snabb verksamhet på kommunområdet möjliggörs genom färdigt konkurrensutsatta tjänster för våra ägarkunder och Tieras egen nätverksstödda kompetens.