Tiera

IT-administrationens ledningstjänst

Förbättring av verksamhetens effektivitet genom IT-administrationens ledning

Professionell ledning av IT-administrationen är en grundläggande förutsättning för att IKT-tjänster ska kunna göra verksamheten enklare och effektivare. IT-administrationens ledning kan också implementeras som en Tiera-tjänst.

I bästa fall förbättrar och underlättar IKT i kommuner och regioner den offentliga sektorns verksamhet. Detta kräver dock utmärkt ledning av IT-administrationen. Inom ledning av IT-administrationen analyseras organisationens verksamhet och utvecklingsbehov och skapas en helhetsbild av hela organisationens informationshantering och aktualitet. Kontinuerlig utveckling säkerställer både säkerhet och kostnadseffektivitet samt underlättar det dagliga arbetet.

Med hjälp av Tieras expert- och konsulttjänster kan den kommunala organisationen skaffa sig fördjupad kunskap och erfarenhet för sina lednings- och utvecklingsuppgifter inom IT-administration. En ansvarig person som är specialiserad på IT-administration utses för att bistå kommunen, som tillsammans med sitt team stöder den långsiktiga utvecklingen av organisationens serviceverksamhet och processer.

IT-administrationens ledningstjänst levereras vanligtvis som en kontinuerlig tjänst (till exempel ett visst antal timmar per månad) för att få ut mesta möjliga av den på lång sikt. Tjänsten bygger på ett kontinuerligt utvecklingssamarbete och bidrar till att IKT på bästa möjliga sätt ska arbeta för att uppnå organisationens strategiska och operativa mål. Tiera ansvarar för sina anställdas yrkeskunskaper och bär arbetsgivarens ansvar. Dessutom kan kunden dra nytta av Tieras riksomfattande nätverk av experter och konsulter.

Tjänstens viktigaste fördelar:

 • Hantering av IT-administrationens ledning enligt överenskommen förvaltningsmodell
 • Tiera som kommunens aktiva arbetspartner i utvecklingen av IT-administrationen
 • Tjänsten stöder planering, genomförande och uppföljning av utvecklingsprojekt
 • Bästa praxis för IT-administration och den nationell utvecklingen kan utnyttjas
 • Kan också utnyttjas i utvecklingen av branschspecifik eller sektorsspecifik IT-administration

Exempel på experttjänstens innehåll:

 • Lösningsplanering som syftar till utveckling av verksamheten
 • Uppföljning och utvecklingsplanering av IKT-tjänster
 • Underhåll av övergripande arkitekturbeskrivningar
 • Datasäkerhetstjänster
 • Branschspecifik utvecklingsplanering för IT-administrationen
 • Stöd till och uppföljning av IKT-budgetering
 • Planering av IKT-upphandling
 • Hantering av avtal

Blev du intresserad?
Kontakta oss.

Jaana Siitari

Ledningsexpert, Projektledning och experttjänster