Tiera Optima

Strategisk optimering av tjänster, transport och hemvård

Tiera Optima är en tjänst för strategisk optimering av hemtjänst och optimering av tjänster och transporter. Lösningen kan integreras med alla system och fokuserar inte enbart på kvantitativ beräkning, utan nyckeln till optimering är att ta hänsyn till verksamhetens kvalitet.

Tiera Optima i hemtjänsten

Tiera Optimas AI- och designfunktioner hjälper dig att skapa en optimal plan för att uppnå en högre kvalitet på vårdarbetet och även hålla dina anställda pigga och alerta.

Med Optima kan du förkorta körtider och resor, skapa punktlighet i leveranstider och påskynda planering. Dessutom är målet att minimera den totala kostnaden för arbetets organisering. Istället för att optimera den dagliga verksamheten erbjuder Tiera Optima ett längre och bredare perspektiv på kundbesök och arbetsorganisation för hemtjänstteam.

Tiera Optima i transporter

Med Tiera Optimas intelligenta planering kan man bättre utnyttja fordonskapaciteten, göra arbetstiderna rationella, minska övertiden och minska miljöbelastningen. Optimas intelligenta design minskar körsträckor och körtider, skapar punktlighet i leveranstiderna och påskyndar planeringen. Du får tillgång till ett optimeringssystem som sömlöst kombinerar design, övervakning och resursplanering.

Blev du intresserad?
Kontakta oss.

Kati Penttilä

Affärsdirektör, Välfärdstjänster