Tiera

Process- och digiplattform

Digitaliserar och harmoniserar serviceprocesser

Med hjälp av process- och digiplattformen och dess nya verksamhetsmodell kan de kommunala serviceprocesserna digitaliseras och harmoniseras i en mycket snabb takt, process för process.

Slutresultatet är lättanvända elektroniska tjänster för invånarna. Tjänster och processer kan digitaliseras i delar, och implementering och testning sker samtidigt.

Färdig serviceprocess på en gång

Den branschoberoende process- och digiplattformen och den nya utvecklingsmodellen bygger på ett avancerat arbetssätt där de sakkunniga inom kommunala tjänster och utvecklingsteamet för digitala tjänster arbetar samtidigt.

I pararbetet gör serviceexperter funktions- och processpecifikationer som implementeras direkt i plattformen och kan testas i realtid under arbetets gång. När man arbetar på detta sätt är det också möjligt att följa upp utvecklingen av tjänsten i realtid.

Funktionerna kan vid behov ändras när som helst. Arbetssättet snabbar upp utvecklingsarbetet.

Process- och digiplattformen använder suomi.fi-tjänsterna på Tieras integrationsplattform och befolkningsdatasystem. Vid identifieringen används identitetshanteringen på plattformen, vilket gör det möjligt för kommuninvånare att sköta ärenden exempelvis via stark autentisering.

Läs mer om ämnet på finska här >>

Blev du intresserad?
Kontakta oss.