21.2.2022

Automatiserade kundrådgivaren Tiera Assi introduceras i Södra Österbottens välfärdsområde

Södra Österbottens välfärdsområde introducerar Tiera Assi för att hjälpa människor som uppsöker social- och hälsovårdstjänster, svara på kundernas frågor och vägleda människor till rätt tjänster. Tjänsten införs i begränsad omfattning under våren. Tanken är att tjänsten ska vara tillgänglig för hela välfärdsområdet i början av 2023. 

Tiera Assi är en AI-baserad tjänst enligt SaaS-modellen, och den svarar på användarnas frågor och förfrågningar automatiskt, inom definierade ämnesområden. Tiera Assi känner redan till kommunernas verksamhetsmiljö och eftersom lösningen lär sig under användning, blir Assi hela tiden bättre på att svara på frågor som kunder inom social- och hälsovård har. 

Assi förvärvades inom välfärdsområdet för att underlätta arbetet för yrkespersoner och hjälpa till att vägleda kunderna. I Södra Österbotten är det särskilt uppskattat att kunderna får pålitlig rådgivning och vägledning dygnet runt, oavsett tid och plats. Genom Tiera Assi kan kunderna lämna meddelanden till yrkespersoner och inleda sina ärenden när det passar dem. Den automatiserade kundrådgivaren stöder den nationella linjen att öka användningen av digitala tjänster. 

Målet med reformen är att mottagningstiderna kan ges till personer med det största hjälpbehovet medan övriga ärenden kan skötas proaktivt och med låg tröskel tillsammans med Tiera Assi. Kundnöjdheten förväntas öka när Assi kan hantera allmänna frågor snabbt utan att man behöver köa och det blir lättare att be om hjälp. Om Tiera Assi inte kan svara på kundernas frågor eller om kunden så önskar, kan Assi överföra chatten till en yrkesperson. 

”Med hjälp av Tiera Assi får vi en ny servicekanal vid sidan av samtal, vilket gör det smidigare att få hjälp. Tack vare automatisering kan servicevägledningen och den allmänna rådgivningen skötas utan yrkespersoner, så att deras arbete kan fokuseras på mer krävande uppgifter och personlig interaktion med kunderna”, säger specialplanerare Sirkka-Liisa Uusimäki vid Södra Österbottens sjukvårdsdistrikts IT-administration. 

Tiera Assi använder naturlig språkförståelseteknik, vilket gör att tjänsten kan använda en konversationsstil och inte blir förvirrad av komplexa frågor. I framtiden kommer Assi att kunna betjäna invånarna i välfärdsområdet på tre olika språk. 

Fråga mer: