Tiera

ELEKTRONISK ARKIVERING

För hantering av dokumentpraxis

Tiera Elektronisk arkivering är en tjänst för elektronisk lagring av dokument avsedd för kommunala och regionala organisationer. Tjänsten automatiserar och underlättar dokumenthantering från mottagande till deras korrekta kassering. Samtidigt lägger den grunden för digitaliseringen av administrativa processer. Elektronisk arkivering påskyndar och underlättar också behandlingen och hämtningen av dokument och ärenden.

Tjänstens viktigaste fördelar:

  • Påskyndar dokumentsökning
  • Underlättar hanteringen av dokument
  • Harmoniserar databehandlingsprocesserna i den kommunala organisationen
  • Förbättrar effektiviteten i arkiveringsverksamheten
  • Sparar avsevärt bl.a. kostnader för utrymme, material och arbetskraft
  • Möjliggör elektronisk lagring av dokument
  • Förbättra kommuninvånarnas förmåga att övervaka den kommunala verksamheten

Tiera Elektronisk arkivering kan sömlöst integreras i tjänsten Tiera Ärendehantering eller lösningen Tiera ERP, där den bland annat kan fungera som ett ekonomiförvaltningsarkiv. Tjänstehelheten är i detta fall en heltäckande och driftskompatibel lösning för att hantera livscykeln för alla typer av information i organisationen.

Tjänsten innehåller funktioner i enlighet med SÄHKE2-kraven. Tieras samarbetspartner är Fujitsu Finland Oy, som ansvarar för leveransen av applikationstjänsterna för Elektronisk arkivering. Molntjänsten är snabb att ta i bruk i enlighet med den etablerade projektleveransmodellen och är lätt skalbar för att möta behoven hos organisationer av olika storlek.

Tiera Elektronisk arkivering, liksom andra Tiera-tjänster, har redan konkurrensutsatts för ägarkunder. Tjänsten utvecklas i en gemensam utvecklingsgrupp av kommuner där alla användare av tjänsten är välkomna att delta. Den gemensamma utvecklingen säkerställer att tjänsten hålls uppdaterad i enlighet med lagstiftningen och våra kunders behov.

Tieras Expert- och konsulttjänster kompletterar tjänstehelheten för elektronisk arkivering. Vi hjälper våra ägare-kunder att modellera processer, ta fram informationshanteringsplaner och i implementeringsprojekt för informationssystem. Fördelarna med våra tjänster förverkligas genom finansiella, funktionella och kvalitativa indikatorer.

Blev du intresserad?
Kontakta oss.

Vesa Heinälä

Affärsdirektör, Lednings- och administrationstjänster